Summer Magic - Hilaria's Sommarretreat 2022 


 ~ DINA INRE ELEMENT ~ 

Vi känner till dem - jord, luft, eld och vatten. 

"Jord är Moder Jords kropp, din och min kropp. 
Luft är Moder Jords sinne, ditt och mitt sinne.
Eld är Moder Jords kraft, din och min kraft.
Vatten är Moder Jords känsla, din och min känsla."


Våra inre element är en del av vårt energisystem. Vår vibration, vår kraft och vår energi är i ett konstant samspel med våra inre element. Om något element är försvagat eller sargat av trauman i livet, uppstår obalans och disharmoni i vår vibration. Genom att lära känna våra inre element och skapa balans i dem, kan vi skapa förståelse och läkning för oss själva och andra. 

Har du dominans i eldelementet är du med all sannolikhet en "doer". Du har en kraftfull handlingskraft och du backar inte när du brinner för något. Du är passionerad och har lätt för att agera och reagera. Har du däremot dominans i vattenelementet har du lätt för känslor, du kan drunkna i dem och dina beslut är ofta känslobaserade. Du blir lätt sårad och när en känsla tar över, så tar den över hela ditt väsen. 


För anmälan & info maila info@hilaria.se!

I retreaten 10-13 augusti ingår:
  • Kost & Logi (sovsal)
  • Goodiebag
  • Individuell healingsession med Mira & Charlotte
  • 2 återkopplande coachande samtal  (à 30 min) 14 + 30 dagar efter retreaten
  • Pris: 14 000kr (ord pris 28 000kr)
  • hand-i-mossa
  • offra-rosor
  • c-b-vattenfall
  • runorakel-sommarbild
  • skogsstig
Vi besöker också kraftplatser och vistas i magisk dalaskog och vid sjöar där vi får möta både skogens väsen och vattnets väsen. Dagarna är fyllda av upplevelse, läkning och en harmonisk vibration i samklang med Moder Jord. Du kommer att ha gott om tid till att lära dig att lyssna till viskningarna i vinden, visdomarna i elden, kraften i jorden och helandet i vattnet. 

Steg för steg. Andetag för andetag. Vakna dina inre element och möter Moder Jords kärleksfulla famn.