Stora Utbildningen om Runor

​​​​​​​
Runor skall du finna,
rätt uttydda stavar,
mycket stora stavar,
mycket starka stavar,
som skaldefadern skar
och gudamakterna grovo
och de rådandes herre ristade.


(Ur Den Höges sång //Eddan)

RUNORAKLET

​​​​​​​Runoraklet tyder tidens tecken. Den ger en ögonblicksbild av ditt liv här och nu. Runoraklet berör livsområden, så som andlighet, livsinriktning, relationer och hinder som står i din väg, i förhållande till dig och dina energier. Den visar var du har dina styrkor och svagheter. Hur du kan ta dig vidare på Livets Stig på bästa sätt.
RUNORNAS LÄKANDE KRAFT
​​​​​​​
Den läkande kraften i runor är en kraftfull vibration som står oss nära. Urvibrationen som finns i oss finns även i runorna.
Den läkande kraften i runor har i årtusenden använt av läkekunniga för att lindra och läka fysiskt, emotionellt och själsligt.

RUNOR SOM KRAFTSYMBOLER

Runor som Kraftsymboler tar upp runornas magiska sida och hur du kan skapa binderunor och använda runorna i ditt andliga arbete. Du kan skapa amuletter, sejdstavar och andra ceremoniella föremål för olika ändamål och genom dem skifta oönskade energier. Här fördjupar vi oss också i det ceremoniella och gudomliga kring runorna.

Onlineutbildningen är 100% online. Du får tillgång till videos, pdf-filer och ljudfiler. Var 14e dag har vi en session på Zoom för handledning och för att öppet diskutera. Du har möjlighet till 3 individuella samtal via Zoom under utbildningen för att få den personliga handledningen du behöver i din utbildning.

Den fysiska utbildningen utbildningen är 30% online och 70%  på plats i Dalarna (2 x 2 dagar). Aktuella datum hittar du under fliken 'kalender'.

Du som väljer den fysiska kursen får allt material du behöver till att tillverka dina runor i trä. En orakelduk och påse till dina runor i lin. Tillverkningen är en viktig del av traditionen att jobba med runor och ger dig en närmare relation till dem. 

Du får också material till att tillverka sejdstavar, amuletter med mera under de fysiska kurstillfällena.


För att få diplom behöver du göra sammanlagt 15 elevbehandlingar, där klienten lämnat in feedback om sin upplevelse.