Summer Magic - Hilaria's Sommarretreat 2022 


 ~ DINA INRE ELEMENT ~ 

Vi känner till dem - jord, luft, eld och vatten. 

"Jord är Moder Jords kropp, din och min kropp. 
Luft är Moder Jords sinne, ditt och mitt sinne.
Eld är Moder Jords kraft, din och min kraft.
Vatten är Moder Jords känsla, din och min känsla."


Våra inre element är en del av vårt energisystem. Vår vibration, vår kraft och vår energi är i ett konstant samspel med våra inre element. Om något element är försvagat eller sargat av trauman i livet, uppstår obalans och disharmoni i vår vibration. Genom att lära känna våra inre element och skapa balans i dem, kan vi skapa förståelse och läkning för oss själva och andra. 

Har du dominans i eldelementet är du med all sannolikhet en "doer". Du har en kraftfull handlingskraft och du backar inte när du brinner för något. Du är passionerad och har lätt för att agera och reagera. Har du däremot dominans i vattenelementet har du lätt för känslor, du kan drunkna i dem och dina beslut är ofta känslobaserade. Du blir lätt sårad och när en känsla tar över, så tar den över hela ditt väsen. 

Vill du veta mer? 
Gör mig sällskap på Zoom 10 maj kl 19.00 
För anmälan & info maila info@hilaria.se!

I retreaten 10-13 augusti ingår:
  • Kost & Logi (sovsal)
  • Goodiebag
  • 2 återkopplande coachande samtal  (à 30 min) 14 + 30 dagar efter retreaten
  • pris: 14 000kr  • hand-i-mossa
  • offra-rosor
  • runorakel-sommarbild
  • skogsstig