Blogg

Färunans Fullmånesorakel


Fullmånen går i Färunans kraft – en runa som symboliserar boskap. Dåtiden rikedom låg i boskap och allt det kunde skapa för gården och människorna som levde på gården. Det är en de rörliga tillgångarna vi hittar i Färunan, alltså inte marken eller husen. Färunan idag symboliserar pengar – pengar ger oss det vi behöver införskaffa. Det vi inte kan skapa själva, men i dess kraft vilar också frihet, sammanhållning och meningsfulla relationer, men andra ord påminner Färunan oss om att vi inte behöver pengar för att vara lyckliga. Beroende på hur du förvaltar din rikedom, så kan den antingen hjälpa eller stjälpa dig. Det handlar om att bli medveten om vad som är värdefullt i livet.
Färunans magi ligger i dess dynamik – den är både skapande och destruktiv. Den påminner om tusenkonstnären som med total avsaknad av kunskap eller struktur kan skapa rikedom genom sin kreativitet, likväl som den talar om lycksökaren som ’roffar åt sig’ urskillningslöst. Det är balansen, intentionen som avgör hur rikedomen förvärvas och vilken välfärd den skapar.
Färunans magi bjuder in till att stärka sin intuition och till att rikta sin energi till de visioner som skapar rikedom. Den förmedlar himmelska energier till dina energifält och ökar därmed din kraft, kreativitet och uppfinningsrikedom. Färunan är lämplig till pengamagi och för att skapa en djupare medvetenhet om rikedomen i sitt varande.
Färunans råd är tillåta sig själv att expandera, att lyfta kraften från inom ut till det yttre där den kan manifesteras i varandet. Det är nu du ska våga önska och lita till att den som ber, den får. Din rikedom ligger i att du tar hand om det du har och dig själv. Du är grundstenen i ditt varande – all rikedom mynnar ut ifrån dig.
Runoraklet avslöjar att vi är på väg in en tid med turbulens. Vi ruskas om för att bli kvitt det som inte längre gynnar oss, säger Hagelrunan i Muspelheim. Det är tid för oss att se vilka broar vi behöver korsa för att få tillgång till all vår Gudomliga visdom. Med Hästrunan i Asgård märker vi av en högre kommunikation, vi glider mellan det inre och det yttre och i sinnet ser vi med en tydligare klarhet vart vi är menade att gå. Det är viktigt att vi vågar känna in och djupdyka i om våra hinder är illusioner eller verkliga. Klipprunan i Vanaheim påminner oss om våra grundstenar och om de stegen vi behöver ta för att bygga ett starkt fundament. Klipprunan bär också med sig budskapet om sanning – att våga vara ärlig mot sig själv även om det kan vara jobbigt. Det är i den processen vi har möjlighet att förädla oss själva och komma ännu ett steg vårt sanna jag.

I Ljusalvheim väntar Isrunan som står för den Himmelska Strukturen och påminner oss om att hålla oss centrerade i vår egen kraft. Vad det än gäller så kan du ge dig själv tiden att känna in, andas in och andas ut, innan du fattar beslut om ditt nästa steg på Livets Stig. I Midgård som talar om vårt jag och det som är centralt för oss ligger Björkrunan som talar om läkning, omtanke och en god kontakt med Moder Jord. Med andra ord, ge dig själv lika mycket som du ger andra. I Svartalvheim där vi har det förflutna viskas det om integration och om att sammakoppla alla sina delar här och nu. Människorunan, den enda given till oss av Gudarna, påminner oss om vårt upplysta sinne i kombination med en jordisk kropp. Huvudet i himlen, kroppen på jorden. Tillåt det förflutnas visdom att integreras med dig, men lämna allt annat där det hör hemma – i gårdagen.

I Jotunheim som representerar fartguppen på vandringen på Livets Stig har vi Fackelrunan som påminner oss om vikten av att följa vårt hjärta. Vi behöver bejaka passionen och våga engagera oss i hjärtats visdom. I Helheim viskar våra förmödrar och förfäder om Vattenrunans visdom som i sin enkelhet talar om vikten av att lyssna till dina drömmar, att tro på dina visioner och framför allt – lita på din intuition. Livets Flod är en mäktig kraft och du behöver inte ens styra, bara flyta med. Det kommer till dig. De som vandrat Livets Stig vandrar med dig. Du är omhållen, vila i tillit. I Nifelheim där vi finner våra skuggor och rädslor möter vi Hagtornsrunan som påminner oss om att inte tvivla på vägen vi valt och om att vänligt, men bestämt, att inte ta del av andras drama utan låta det passera förbi oss. Så länge du vandrar på Livets Stig utifrån din hjärtas viskningar och din sanning är du på rätt väg.

Med värme & kärlek
Mira Hilaria
​​​​​​​2023-07-03


Fullmånesoraklet i Vattenrunans kraft


Vattenrunan symboliserar vattenelementet, drömmar och intuition. Den representerar därför våra känslor och den flexibla styrkan som finns i att våga vara i sin känsla, snarare än i sitt huvud. Den kallas den första löven eller vågrörelsen eftersom den symboliserar dels vattnet som väcker fröet, så att det börjar gro mot ljuset och dels för att den representerar ebb och flod. Dess kraft beskrivs som Livets Flod och den påminner oss om att tillåta oss själva att följa det Gudomliga flödet snarare än att simma motströms eller försöka styra strömmen. Om vi styr strömmen finns risk att vi kommer ur flödet och trasslar in oss i stenar, grenar eller stillastående vatten.
Dess visdom ligger i att inte fastna i slentrian utan hellre vårda våra relationer genom att genuint vara närvarande i våra möten och vara så kallat organiska i vår kommunikation. Det är tid att stänga av ’autosvar’ och ta sig tid att svara individen i konversationer.

Det är en god tid för vattenceremonier för läkning och rening. Det är rent fysiskt bra att jobba med ’vattnet’ i kroppen och t ex detoxa eller göra en lymffrämjande kur.
Vi utmanas i medvetenhet, vår förmåga att följa flödet, vår flexibilitet, våra emotionella mönster och framför allt i vår tillväxt genom att runan frågar ’Vad vattnar du?’ Det är nu du behöver förlita dig mer på din känsla än på ditt sinne.

I Muspelheim som talar om lärdomen i nuet ligger Hagelrunan som i sin kraft är turbulent. Den rensar, avskiljer och tar bort det vi inte behöver ha i vårt varande. Den är skoningslös och rekommendationen är att inte hålla i och kämpa för något som hänger löst och inte längre gynnar vår vandring på Livets Stig. Den påminner oss om våga gå från det gamla till det nya, den symboliserar bron mellan världarna och ser till att vi tryggt kan korsa från det ena sidan till den andra.

I Asgård som symboliserar vår kommunikation med det Gudomliga och vårt sinne finns Människorunan som påminner oss om att integrerar våra olika sidor till en helhet. Det handlar om att vara det vakna, upplysta sinnet i en jordisk verklighet och kropp som stadigt står med fötterna i myllan. Dess kraft ligger i förmågan att kunna förena det Gudomliga och det Jordiska i oss själva.

I Vanaheim som talar om vår livsinriktning finns Tyrrunan som är den Andliga Krigarens runa och symboliserar de egenskaper som en krigare ska ha; mod, segervisshet, heder, sanning och fokus. Var modig, tro på dig själv och ge dig inte in på omvägar. Ta sikte på det du vill ha och håll fokus på det. Det handlar inte om att veta hur, utan det handlar om att ta det första steget mot ditt mål. Tyrrunan talar också om att det är gynnsamt att satsa istället för att invänta rätt ögonblick.

I Ljusalvheim som representerar våra relationer talar Vattenrunan om att det är en tid där relationer behöver vara i ett flexibelt flöde. Det är viktigt att fokusera på de relationer som är i samklang med ditt flöde och framför allt (som tidigare nämnt) vara medveten om de emotionella mönster som finns i dig. Var närvarande, våga vara sårbar genom att förmedla din känsla. Våga växa tillsammans genom att vattna ert frö.
I Midgård som symboliserar ditt jag finns Hagtornsrunan som påminner oss om att stå i vår kraft, vara närvarande i nuet och inte tillåta oss att bli berörda av de som inte är vårat. Den talar om att den rätta vägen ligger framför dig och att du med din vibration och din kraft kan välja att hålla dig utanför de omtumlande energier som Vattenrunan rör igång. Det som du inte bär ansvar för, kan passera förbi dig, inte igenom dig. Kort och gott – är det inte ditt, ska det inte in i ditt energifält.

I Svartalvheim som talar om vårt förflutna och de tidigare inkarnationernas påverkan på våra liv, finns Glädjerunan som talar om att vi bör med glädje, tacksamhet och hopp se tillbaka på våra liv  - OM vi måste se tillbaka. Glädjerunan talar om möjligheterna som kommer att komma och om att det är tack vare dina tidigare erfarenheter som du faktiskt kan ta dem till dig, men med nya strategier som skapar en positiv utgång.

I Jotunheim som handlar om de hinder vi möter i varandet ligger Fackelrunan som talar om att även om du tror att din handlingskraft tryter, så har du inte blickat inåt på din inre eld. Det är dags att blåsa liv i gnistan inom dig och låta den flamma upp. Det är en god idé att agera och smida medans järnet är varmt än att vänta. Var passionerad och var engagerad, så kan du förlita dig på att Tyrrunan som står i opposition ger dig ett vinnande koncept.

I Helheim där vi har roten till varandet och våra förmödrars och förfäders visdom. Älgrunan påminner dig om din klarsynthet och om att det som växer i ditt inre är det som manifesteras i det yttre. Du må stå i ett vägskäl, men det är ett vägskäl av många på din vandring på Livets Stig, så välj helhet och ur det högre perspektivet. I opposition med Människorunan i Asgård får du insikt i din egen gudomliga visdom. Du är omhållen, våga gå.

I Nifelheim där vi möter vår skugga och våra rädslor finns Asarunan som talar om att det är viktigt att tala din sanning och ge dina upplevelser en röst. Ge uttryck till vad du vill förändra. Med Hagelrunan i Muspelheim har du egentligen ingenting att förlora – säg din mening för att frigöra energi till det du önskar att skapa i nuet.

***
Sommarsolståndet 21 juni startar utbildningen Runornas Läkande Kraft för dig som vill lära dig om de läkande egenskaperna våra magiska runor bär. Utbildningen är 100% online och ligger på Hilaria’s Lyceum där du med eget inlogg kan läsa/lyssna/öva när och var du vill.

Med värme & kärlek
Mira Hilaria
2023-05-05

Tyrrunans Fullmånesorakel


Tyrrunan är den andliga krigarens runa. Den påminner oss om att hålla fokus på våra mål för att framgångsrikt ta oss dit. Den symboliserar också mod, sanning och heder – kvalitéer som högaktades bland de som gick ut i strid. Tyrrunan talar om för oss att ha en tydlig bild av vår vision och inte lockas in på omvägar. Visionen är viktigare än själva resan, det är i resan vi ska vila i tillit och våga vandra steg för steg, andetag för andetag, vidare mot vårt mål. Tyrrunan talar också om att vara disciplinerade i oss själva och inte lura oss själva till att välja den enkla vägen. Tyrrunans magi ligger i att stärka oss i vår tillit till universums högre makter och visa oss vad som behöver göras i nuet för att uppnå våra drömmars mål. Den bygger också upp en fokuserad energi, så att vi lättare kan förvalta vår kraft.

I Muspelheim som talar om lärdomen i nuet ligger Färunan och ger oss en påminnelse om att rikedom och välgång handlar om vad vi skapar i nuet. Det är i skapandet, investeringen, som vi lägger grunden för det vi skapar. Färunan talar om att inget är gratis, allt kräver någon form av investering, fysisk, emotionell eller mental. I Asgård som symboliserar vår kommunikation med det Gudomliga och vårt sinne finns Urrunan. Urrunan talar om urkraft, födelse och återfödelse. Den säger att det är dags att utforska vår urkraft och den säger också att det är dags att våga sig på det okända. Det är en god tid att starta projekt, börja utbildningar och föra in nyheter i varandet. Klipprunan i Vanaheim ger stöd till ovanstående genom att påminna oss om att den närmaste tiden handlar det mycket om att bygga ett starkt fundament och våga vara sann i varandet. Det handlar också i mångt och mycket om att förädla det du redan har. Slipa fram fasetterna, så att du kan växa fram ur dem.

I Ljusalvheim som representerar våra relationer talar Hagelrunan om att det är en tid där relationer som inte längre ger oss näring fasas ut. Det kan kännas turbulent och onödiga konflikter kan under en tid blossa upp, men vila i tillit till att det gynnar både dig och andra i längden. Det ger dig och andra att frihet att växa, mogna och ta det bästa med dig vidare i vandringen på Livets Stig. I Midgård som symboliserar ditt jag finns Tyrrunan, som i sin enkelhet talar om att ditt fokus ska vara du själv, dina visioner och dina drömmar. Det är nu du ska fullt ut fokusera på att skapa det du brinner för och önskar att uppnå. Axeln den bildar med Klipprunan i Vananheim och Vagnsrunan i Jotunheim säger klart och tydligt att det som hindrat dig är att du inte varit strukturerad i din energi. I Svartalvheim finns Odalrunan som talar om att det är nu du har möjlighet att använda dig av de erfarenheter som gett dig insikter. Återigen landar vi i att det är dina traditioner som är av vikt för dig, din framgång och det livet du vill leva.

I Jotunheim som handlar om de hinder vi möter i varandet. Vagnsrunan talar om att det handlar om ordning, att styra upp stegen på Livets Stig. Med andra ord, om du upplever livet som stagnerat, så handlar det om att ta tömmarna och styra upp. Vagnsrunan är en framåtdrivande kraft, men om inte kraften styrs upp går den till spillo. I Helheim finns Ingrunan som en kärleksfull påminnelse om att bättre tider finns att vänta och de börjar med de avsluten du gör. I Nifelheim visar Vattenrunan att det finns ingen anledning till att vara rädd för att flödet upphör i våra liv. Vattenrunan talar också om kraften i våra drömmar och påminner oss om att lita till vår intuition.

Vill du lära dig att förvalta din energi är du hjärtligt välkommen på BOOTCAMP – Energi! på söndag 12/3 kl 10-13 (online). Du hittar mer info under fliken ”Kalender”.

Med värme & kärlek
Mira Hilaria
2023-03-08

Fullmånesoraklet i Klipprunans kraft.


Det kan kännas som en favorit i repris, men runorna följer månens faser och ibland får vi en rond två av en runa, som nu. Det här är något som eleverna på Stora Utbildningen om Runor får fördjupa sig i kommande veckan.
​​​​​​​
Klipprunan talar om sanning, stabilitet och om att bygga sitt fundament. Varje grundsten behöver sitta stadigt på plats för att den förädlingen av dig som är på gång ska kunna ske. Med det här menar inte Klipprunan att du ska vara "klar, färdig och perfekt", den säger däremot att du behöver stå sann i din intention och vara din sanning trogen.
Klipprunans magi ligger i att belysa de skiften du behöver se för att kunna bygga det du vill i varandet. Den ger dig de insikterna och den visdomen du behöver för att uppfylla dina mål.

I Muspelheim där vi har själens födelse och lärdomen i nuet, har vi Färunan som talar om rikedom och välgång. Lärdomen just nu handlar om att hålla balansen mellan det materiella och det själsliga. All rikedom och alla investeringar är inte materiella, vår materiella rikedom är beroende av det själsliga välmåendet. I Asgård, som talar om våra mentala processer och kommunikationen med de av Ande hittar vi Isrunan som talar om den himmelska strukturen, det är alltså av vikt att vara centrerad och ge sig själv tid till att vila i stillhet och ta emot både de himmelska energierna och kraften från Moder Jord för att finna balansen i sitt eget inre kosmos. Fastna inte i tankebanor, stagnerade tankar (ältande) ger ingen utveckling, de skapar stagnation och risken finns att prokrastinering vinner över handlingskraft. I Vanaheim där vi ser Livets Stig framåt talar Människorunan om att det är en god tid att integrera sina olika sidor till en helhet. Återigen får vi rådet om centrering, men här handlar det mer om att få hjärtat och hjärnan att samarbeta och ge sig själv gåvan av att låta själen viska sin visdom och förankra den visdomen i varandet här och nu. Människorunan påminner oss om att vi är ett upplyst, vaket sinne i en kropp, som bör stå med bägge fötterna på jorden.

I Ljusalvheim som symboliserar våra relationer möter vi Älgrunan som talar om vår inre och yttre klarhet. Den påminner oss om våra val och vikten av att vi fattar våra beslut med eftertanke istället för att fatta snabba beslut där vi inte har reflekterat över om de är i samklang med vår vibration. Älgrunan påminner oss också om närheten till anima, det vilda i oss, och manar oss till att våga bejaka den sidan. Älgrunan kallas också ’häxans runa’ och symboliserar sejden, den magiska sången inom oss, som aldrig bör tystna. I Midgård där vi ser vad vi står i finns Urrunan som talar om nya möjligheter och urkraft. Det är helt enkelt en god tid att anamma det nya, det okända och det som vi drömt om att manifestera i våra liv. Det är nu du ska så de från som du vill ska bära frukt i framtiden. I Svartalvheim där vi ser det förflutnas influenser och tidigare liv ser vi Nödrunan som talar om att det som varit har skett av en anledning och det finns visdom att hämta i de erfarenheterna. Du kan inte förändra det förflutna, men du kan vila i acceptans och skapa visdom ur det. I förhållande till Människoruna, Urrunan och Dagrunan så får vi budskapet om att det som hänt har faktiskt skapat möjligheter i nuet. Vår uppgift är att greppa de möjligheterna och skapa ur dem.

I Jotunheim som belyser våra hinder talar Gåvorunan om att balans och harmoni är lösningen på motståndet vi möter på Livets Stig. Gåvorunan påminner oss om vikten av att ge och våga ta emot de gåvor som kantar Livets Stig. Den talar också om att harmoniska samarbeten är det som bör ha ditt fokus. I Helheim där vi möter våra förmödrar/förfäder finns Årsväxtrunan som bär med sig visdomen om cykler och mönster. Fråga dig själv om det som bromsar dig är gamla mönster? Om du går runt med känslan av att livet hela tiden upprepar sig (oavsett hur långa cyklerna är) så behöver du ta dig tid att lyssna till Årsväxtrunans visdom och bryta dem. ”Som man sår, får man skörda” heter det och det är här du får uppmaningen till att se över vad du ger näring till. I Nifelheim där vi möter våra skuggor och våra rädslor talar Dagrunan om för oss att det alltid kommer en gryning. Vi står i brytpunkten just nu, vilket talar om för oss att det som har varit är på väg att lämna oss och bättre tider är på väg. Dagrunan talar också om vikten av att hålla ett positivt sinnelag och bejaka en positiv livsattityd, så att transformationen snabbare kan förankras i varandet.

Med värme & kärlek
2023-01-07
Mira Hilaria


Årsoraklet 2023


2023 är Glädjerunans år. Ett år som bär med sig hopp, kärlek och glädje. Vindarna vänder och nya möjligheter väntar oss. Glädjerunan är också mittpunkten mellan två motpunkter, där stillhet, gemenskap och välmående växer. Samtidigt är Glädjerunan den runan som påminner oss om den sanna viljan som bor i våra hjärtan. Den svarar på våra önskningar och hjälper oss att manifestera ett gott varande. Den belönar oss kraftfullt och villigt om vi tillåter oss att erkänna dess kraft.​​​​​​​

Muspelheim representerar den andliga skapande urkraften. Själens födelse och vår livslott. Här finner du också livets lärdom i varandet. Hagelrunan är obeveklig till sin natur och den kommer som en hagelstorm och lämnar efter sig det som gynnar oss på vår vandring på Livets Stig. Den är turbulent och den kan kännas grym eftersom den ’tar’ utan att fråga vad vi vill behålla. Hagelrunan är en bro mellan världarna, vilket betyder att om vi vilar i acceptans i processen blir vi rikligt belönade med mer av det vi saknat tidigare. Hagelrunans visdom är att aldrig hålla fast vid det du behöver kämpa för att inte förlora. Hagelrunans magi ligger i insikten om det gudomliga kretsloppet för att skapa ny energi och skänka näring till det som behöver kraft att kunna växa/manifesteras i det jordiska. Hagelrunan varnar också för att inte fokusera på det förflutna, som är en förlegad struktur. Det är viktigare att hålla fokus på det som kommer till oss och anamma det. Den bjuder in till transformation och med förnyad kraft och ger den oss möjlighet att skapa struktur i varandet. Centrering är nyckeln, vi kan helt enkelt inte längre vackla i våra liv och tro att vi kan vända kappan efter vinden längre. Vi kan helt enkelt konstatera att 2023 bjuder på en turbulent start, men också att det finns en Gudomlig struktur i den turbulensen.

Asgård representerar kommunikationen med det högre jaget och det gudomliga. Tankarna och intellektet. Björkrunan är Moder Jords runa och knuten till de kvinnliga, sinnliga aspekterna i livet. Den talar om omtanke, empati och helande. Björkrunans magi ligger i övergångar så som pånyttfödelse och förnyade energier. Den sparkar igång vår helande kraft, vår intuitiva förmåga och vår kommunikation med de av Ande. Den utmanar, likväl som den läker och förnyar. Den talar helt enkelt om att det är dags att göra allt det där skjutits på eller inte unnats en själv. Den omtanken som vi riktar utåt, de råden vi ger andra behöver vi börja tillämpa på oss själva för att det ska bli balans i energierna för att vi alla ska kunna stå i vår fulla kraft. 2023 verkar andligt bli det året då vi alla får slut på ursäkter och uppmanas till att ta ansvar för vår läkning, vår andlighet och för våra val.


Vanaheim står för förmågan att utveckla livsinriktning, det emotionella livet och intuitionen. Isrunan talar om att den himmelska strukturen är det som avgör hur vandringen på Livets Stig blir. Det handlar helt enkelt om att sluta vara spretig i sin önskan och i sin energi. Fokus. Eftertanke. Tålamod. Isrunans varning är enkel: stagnation sker om inget görs. Även om Isrunan manar till stillhet, så säger den absolut inte att väntan är svaret. Det kommer ingen bättre dag än idag. Drömmar uppfylls inte av väntan – de uppfylls av människor med en intention. Isrunan talar också om att Livets Stig kantas av synkronicitet och när de ögonblicken sker är det otroligt viktigt att våga följa den energin för att komma vidare. Stillheten och centreringen som Isrunan för med sig är till för att vi ska kunna snabbare se ’faror’ i de situationer vi möter. Den skapar det magiska utrymmet i varandet där det förflutna och framtiden smälter samman och skapar vibrationen i vårat nu. Saker och ting kommer inte att gå fort under 2023, saker och ting kommer däremot att bli ske utefter den Gudomliga planen i Skapelsen.


Ljusalvheim representerar förmågan att bygga relationer, empati och kreativitet. Asarunan är runan som står för upplysning, lärande och kommunikation. Framför allt symboliserar den Gudarna och deras närvaro i vårat varande. Här ser vi tydligt vikten av att helt enkelt ge oss själva gåvan av vår frihet – vår frihet till uttryck, skapande och inspiration. Vi kan helt enkelt räkna med att ’allt som binder’ oss, lämnar oss. Det kan vara allt från relationer till arbete. Är du på en plats som begränsar dig så är det under 2023 som du får möjlighet att välja att lämna den. Här vill jag också påminna om Hagelrunan i Muspelheim – det är en av lärdomarna under 2023 att vi behöver släppa taget, våga korsa bron och starta om med lättare bagage.

Midgård representerar ditt fysiska jag – kroppen, självkännedom och vår sociala ställning. Här finns vår självuppfattning och det vi behöver veta för att stå i vår kraft. Ingrunan står för fruktbarhet och fullbordan. Du är summan av ditt liv, även om ditt förflutna inte definierar vem du är idag. Ingrunan är obeveklig och den är också långsam i sin vibration, man kan säga att den sammansluter energi för att vid tillfälle frigöra den i dess fulla kraft. Och med Isrunan i Vanaheim hamnar vi på en axel av obevekliga runor som slutar i Jotunheim där Solrunan kommer med sitt budskap om seger. Ingrunans visdom är att vi alla behöver ha en klar bild av vår intention innan vi kan börja samla kraft till att frigöra den och nå den framgångar vi vill ha.


Svartalvheim står för det förflutna, uppväxt och traditioner. Svartavlheim är även knuten till vår relation till naturen och dess väsen samt läkekraft. Här ser man vad som har varit och hur det påverkar dig idag. Tidigare inkarnationers påverkan i ditt nu. Vad finns det för lärdom att hämta för att stärka nuet. Svartalvheim är även knuten till vår relation till naturen och dess väsen samt läkekraft. Hästrunan kallas också för shamanens runa och den talar om vår förmåga att höja oss över begränsningar. Den viskar stillsamt att hinder är en illusion och då allra helst om de hindren ligger bakom oss. Däremot ska vi alltid hämta kraften och visdomen i det som skett i det förflutna för att det ska tappa sin makt över oss, så att vi kan återgå till våra drömmar i nuet och börja resan mot balans och harmoni. Vi ska med andra ord inte älta, vi ska resa oss över det och fokusera på våra steg på Livets Stig här och nu och framåt.

Jotunheim representerar de kriser och hinder som finns i din väg. Här finns de förändringar som krävs i nuet för att du ska kunna få en förhöjd andlighet i din vardag. Solrunan symboliserar kraft, vitalitet, tillväxt, framgång och seger. Det primära budskapet är tydligt – för att övervinna det som hindrar dig från att komma framåt behöver du ge rätt sak näring. Solrunan ger oss möjlighet till upplysning och att expandera vår tanke utanför de begränsningar som fokuserar på hindret istället för målet vi ska till. Den är obeveklig till sin natur och ligger på samma axel som Isrunan och Ingrunan som båda talar om att intention och fokus är nyckelorden för att komma framåt. Solrunan bryter destruktiva mönster och skapar en dynamisk tillväxt. Den lovar ingen rak väg till mål, men den säger däremot att vi kommer dit även vi inte ser vägen eller om vägen känns krokig. I Skapelsens natur ingår att vi på vägen ska inhämta kunskap och visdom. Solrunan säger helt enkelt att 2023 är året då vi kan utvecklas bortom våra begränsningar om vi väljer att ta de stegen vi behöver ta för att komma dit.

Helheim står för problemen i våra liv. Den står även för förändringar och påvisar dina förfäders inflytande i ditt liv. Din förmåga att finna lösningar representeras här. Urrunan är födelsens runa, den visar oss nya möjligheter och en stark skapandekraft. Urrunans magi ligger i att den för oss närmare oss själva, vår urkraft och det vi föddes för. Den påminner oss också om att vi har kraft att hämta i vårt ursprung, alltså hos våra förmödrar och förfäder som är våra andliga rötter. Genom att sammanfoga, kalla hem, vår kraft i oss själva och hämta hem vårat ursprung kommer vi att står starkare inför de motgångar vi möter. 2023 är ett år som bjuder in till djupa andliga resor, självinsikt och nyfunnen kraft.


Nifelheim är hemvist för dina rädslor och din undermedvetnas skugga. Den magiska förmågan och de dolda tingen i ditt liv finns här. Fackelrunan talar om vår inre eld, vår passion och vårt engagemang. Den bär med sig visdomen om förnyelse och inspiration. I relation till Nifelheim talar den dock om tvivlet vi kan känna för vår inre eld och vårt engagemang. Om du ofta känner att du inte räcker till eller tror att dina krafter inte tar dig hela vägen till ditt mål, då är det här du behöver lägga fokus på att få din inre eld att börja brinna starkt. Fackelrunans magi ligger i att vi bara behöver en gnista för att skapa en stor eld. Fackelrunan bär på transformationens kraft och insikt och påminner oss om att det som får vår inre eld att falna (tappa lusten och kraften) är det som behöver tas bort och mer näring till elden är nödvändigt. Det är i sin enkelhet dags att ge dig själv mer näring genom att göra de sakerna du brinner för och mindre av det som dränerar dig.

2022-12-31
Gott nytt år!
Mira Hilaria


Fullmånesorakel i Årsväxtrunans kraft


Årsväxtrunan talar om de cykler som skapar både Skapelsen och livet. En sak tar slut och nästa tar vid, men den påminner oss också om att som vi sår, får vi skörda. Det är alltså under den här kraftfulla fullmånen och månförmörkelsen som vi har möjlighet att byta ut, bryta och skapa nya mönster i våra liv. Vi bör se över vilka av de mönster vi upprepar i livet som gynnar oss och vilka som bromsar oss. Det är lätt att hamna i ett ekorrhjul av repetitiva mönster, vare sig det är känslor, tankar eller handlingar, som gör att vi inte kommer vidare på Livets Stig.  
Årsväxtrunans magi ligger i dess fruktbarhet och den kosmiska kraften av att förena och skapa harmoni. Den hjälper oss att se igenom polariseringens slöjor och väcker oss till att bjuda in livskraft.  
I Muspelheim har vi Glädjerunan felvänt visar att vi kommit ur fas ur den ursprungliga energin som det är menat att vi ska vara förankrade i. Glädjerunan symboliserar livsglädje, kärlek och barnasinne. Det är viktiga aspekter för att kunna vandra på Livets Stig. Det är dessa oskuldsfulla egenskaper som håller oss uppe de dagar som livet är tungt och. Var rädd om dig och se till att skapa det som skänker dig glädje och hopp. I Asgård möts vi av Asarunan som talar om vår gudomliga inspiration och kommunikation. Det är tid för kommunikation – att dela med sig av sina tankar och funderingar istället för att sluta sig är ett gott råd nu. Årsväxtrunans fullmåne handlar om att vakna och väcka, alltså behöver vi våga mötas i en fruktbar vibration som inte bara sår ett frö, utan även får det att växa.
I Vanaheim som talar om vår livsväg det kommande månvarvet möter vi Klipprunan felvänt (igen, se tidigare fullmånesorakel).  Den påminner oss om illusioner som lurar oss, som naggar på våra värderingar och på det fundamentet vi bygger våra liv på. Klipprunan talar om förädling i olika former och den talar om för oss att våga vara sanna i det vi skapar och väljer att lägga fokus på. Våga vara sann mot dig själv och våga se kopplingen mellan orsak och verkan. Kort och gott kan vi konstatera att om du ska manifestera det som ligger i linje med ditt öde, ska du inte tillåta dig själ att luras – av dig eller någon annan. Här vill jag också tillägga vikten av att agera med eftertanke och långsiktighet eftersom Idegransrunan väntar i Midgård

I Ljusalvheim som berör våra relationer finns Björkrunan som talar om empati, omtanke och omvårdnad. Den talar om för oss att det är viktigt hur vi vårdar och värderar våra relationer. Fokus bör ligga att skapa läkning, förnya energi snarare än att trampa runt i gammalt. Björkrunan talar också om den moderliga aspekten av kärlek och är Gudinnans runa. Mjukhet tar dig längre än strid, men det betyder inte att du ska vara gränslös. Gudinnans kärlek bär med sig mycket respekt. Med Idegransrunan som symboliserar kosmos ryggrad i Midgård blir det tydligt att vi behöver välja vad vi lägger vår energi på. Ibland handlar det om att veta när vi ska böja oss för vinden och när vi ska snärta tillbaka… Var aktsam och vila i din sanning, vila i acceptans till att ditt rotsystem håller och att du inte behöver slå dig fram på Livets Stig. Isrunan i Svartalvheim talar om att det är dags att släppa taget om det som har varit. Låta det struktureras till insikt och använda den insikten till visdom och läkning.

I Jotunheim finner vi Hästrunan som talar om vår förmåga att höja oss över de hinder som ibland kommer på Livets Stig. Jotunheim talar om fartguppet i våra liv och är den milda versionen av vår rädsla. Vi uppmanas därför till att höja blicken och se över de hinder som ligger vår väg och våga ge oss in på en resa både inom oss och på Livets Stig. Hästrunan är också shamanens runa och påminner oss om vikten av att också våga resa med våra skuggsidor. De bär visdom och ger tyngd åt våra insikter. I Helheim där vi ser våra problem men även hälsas av våra förmödrar och förfäder finns Solrunan som påminner oss om vår livskraft och det som skapar vitalitet i livet. Det må vara den mörkaste årstiden nu, men det är också den där vi kraftfullast kan uppleva kärlek och visdom från de av Ande. I Nifelheim som talar om vår rädsla och vår irrationella sida hittar vi Fackelrunan som representerar vår inre eld, kreativitet och vårt engagemang. Det är förståeligt att den just nu går på sparlåga, men vad gör du för att väcka den? Frågan du behöver ställa dig är om du vill leva i rädsla, fatta beslut baserade på rädsla eller om du vågar att välja ur hjärtat och ge din inre eld näring? Det sägs att hemmets härd, elden, är det viktigaste för ett hem, samma gäller din eld.

Med värme & kärlek
Mira Hilaria
2022-11-08

Nödrunans fullmånesorakel

Nödrunan är en av ödesrunorna och är Nornornas runa. Den är starkt knuten till de trådar som Nornorna väver in i Livets Väv. Nödrunans budskap handlar om att vila i acceptans till det som pågår omkring dig. Be om hjälp om bördan blir för tung att bära och släppa taget som det som inte är i samklang med din vibration. Är det till för dig, så ebbar disharmonin ut och en ny början kan se dagens ljus. Nödrunan påminner oss också om elden som brinner när det är som mörkast, för att påminna oss om att hjälp är på väg även om vi inte kan se det. Känslan i nuet är viktigare än det som komma skall.
Nödrunan magi ligger i att den hjälper oss att göra bättre val för oss själva. Den visar oss den vägen som vi är ämnade att gå och som är i samklang med vår vibration. Nödrunan är klargörande och öppnar upp våra sinnen för en högre medvetenhet än den jordiska och bjuder in till att samarbeta med de av Ande. Den visar dig sin sanna önskan och formar din vilja till att manifestera din önskan i varandet.
I Muspelheim har vi årsväxtrunan som talar om cykler. En cykel som avslutas går över i en ny. Den dynamiska cirkeln är spiralformad och tar oss ständigt uppåt, framåt och ger oss de skördar vi satt frön och vårdat för att få. Lärdomen under det kommande månvarvet är således att inte upprepa gamla misstag och in i det längsta föra in ny energi i det en vill ska växa. I Asgård talar solrunan om för oss att vi behöver vara uppmärksamma på våra tankar. Undvika att fastna i det förflutna och älta det som redan hänt. Vi bör istället med tillförsikt och tro på en bättre framtid och ta sikte framåt. Solrunan talar också om att det är nu det är en god tid att rida på vågen av en god kommunikation med de av Ande och fördjupa vår relation till oss själva och söka de djupare insikterna där vår själ, vår intuition och våra karmatiska minnen får komma till tals. I Vanaheim som talar om vår livsväg det kommande månvarvet möter vi Klipprunan felvänt. Den påminner oss om illusioner som lurar oss, som naggar på våra värderingar och på det fundamentet vi bygger våra liv på. Klipprunan talar om förädling i olika former och den talar om för oss att våga vara sanna i det vi skapar och väljer att lägga fokus på. Våga vara sann mot dig själv och våga se kopplingen mellan orsak och verkan. Kort och gott kan vi konstatera att om du ska manifestera det som ligger i linje med ditt öde, ska du inte tillåta dig själ att luras – av dig eller någon annan.

I Ljusalvheim som berör våra relationer hittar vi asarunan som talar om vår gudomliga inspiration och kommunikation. Om vi vill lära oss, om vi vill mötas i en harmonisk vibration behöver vi vara sanna i vår kommunikation, speciellt med den felvända klipprunan i Vanaheim. Vill vi ha en positiv vandring på Livets Stig och skapa värdefulla möten med våra medmänniskor kan vi inte baka in illusion i vår kommunikation. Säg vad du menar och inget annat. Grunden i en god kommunikation är att din energi ska matcha orden du uttalar. Och med älgrunan i Midgård blir det tydligt att vi behöver ta hänsyn till såväl den inre och yttre kommunikationen för att få klarhet i vad vi behöver välja för oss själva för att komma framåt på Livets Stig på ett sätt som är i samklang med vår livsväg. Såklart kan vi inte hoppa över Nödrunan i Svartalvheim, även om urrunan ropar högt i Jotunheim om den axeln den bildar med både Vanaheim och Midgård…. Nödrunan i Svartalvheim talar helt enkelt om att allt i varandet faktiskt går efter planen, även om vi kan tycka annorlunda med allt det som pågår kollektivt just nu. Kanske är det som mörkast just nu för att vi ska landa i våra egna skuggsidor för att acceptera livets gråzoner och lämna polariseringen?

I Jotunheim finner vi urrunan som talar om att det enda som hindrar dig just nu är din ovilja till att börja om. Urrunan talar om nystart, födelse, skapelse och framför allt att våga kasta sig ut i det okända. Jotunheim talar om fartguppet i våra liv och är den milda versionen av vår rädsla. Urrunan ger uppmuntrar dig till att våga tänka nytt, uppsöka nya vägar och ge det okända en chans. Du uppmanas helt enkelt till att tänka utanför boxen och lämna din trygga zon. I Helheim där vi ser våra problem men även hälsas av våra förmödrar och förfäder finns Människorunan felvänt. Alltså är vi inte centrerade och integrerade i oss. Vi människor står med två fötter på Moder Jord och har ett vaket, upplyst sinne. Just nu verkar det vara svårt att balansera dessa två och vi pendlar mellan dessa två. En pendelrörelse är alltid tröttsam och det bästa är att göra det som får dig, oss att uppleva dem samtidigt. Integration är lösningen – var centrerad, känn det du känner som människa och låt ditt jordiska sinne hämta visdom i det högre medvetandet för att få en harmonisk vibration i dina beslut. Våga ge det tid att landa i dig. Acceptera inga påtryckningar eller stress kring dina beslut i varandet. I Nifelheim, vår rädsla och vår irrationella sida hittar vi Hästrunan som symboliserar vår rörelse i den linjära tiden. Den påminner oss om vikten av både de inre och de yttre resorna. Frågan som ställs är – Varför skulle de av Ande lura dig? Det är snarare av vikt att se till hur du svarar på livets twistar och se hur de påverkar din önskan. Skiftar den? Din önskan bör inte skifta, då är du inte i balans. Hästrunan påminner oss om att vi alltid kan överstiga våra hinder, då livet aldrig ger oss mer än vad vi kan bära. Kort och gott är du hållen av de av Ande och dina steg bär på Livets Stig. Hästrunan står i opposition till årsväxtrunan som påminner dig om att inte upprepa mönster som inte gynnar dig på Livets Stig. Här får vi ytterligare en påminnelse om värdefulla relationer, relationer med mening, ett gemensamt mål och modet i att våga satsa på dem.

Med värme & kärlek
Mira Hilaria
2022-10-09


Fullmånesorakel i Fackelrunans kraft


Fullmånen i Fackelrunans kraft handlar om den inre elden, passionen och engagemanget och påminner oss om det vi brinner för. Den är i samklang med vår kreativitet och väcker liv i gamla drömmar i våra hjärtan som av någon anledning falnat.
 
Muspelheim som talar om grundenergin i varandet och den lärdomen vi har inför oss  bär med sig Idegransrunans budskap om flexibel styrka, tålamod och vikten av att välja sina strider. Livet är i förändring och det handlar om att finna sin ryggrad, stadiga mark att stå på och klara sinnet att rådfråga.  Asarunan i Asgård talar om vikten av kommunikation. Var tydlig i din kommunikation i alla lägen, vare sig du vänder dig till det Gudomliga eller till dina medmänniskor. Gör plats för kunskap och förmedla kunskap till de som saknar det, skapa genom din förmåga att kommunicera en god grogrund för det som Färunan i Vanaheim varslar om – välgång och välmående. Det är helt enkelt tid att investera i det som gör dina steg på Livets Stig lättare. Rikedom har många ansikten, somliga värdesätter materiella ting före känslan av ett rikt liv. Oavsett hur du värderar din rikedom bör du investera i den, så att den ökar.
I Ljusalvheim finns Klipprunan som påminner om vikten av att förädla sina relationer. Vara sann i möten och ha långsiktighet som grundenergi. Det är en tid där orsak och verkan formar utvecklingen och därför är det viktigt att våga svara sanningsenligt på frågan om intention – vad vill du? I Midgård vilar vi i Gåvorunans kraft och påminns återigen om att balansen i givandet och tagandet är det som skapar balansen i oss. Här ser vi också kraften i att våga ta emot de gåvor som kommer vår väg för att snabbare manifestera våra mål. I Svartalvheim påminner oss Urrunan om att det som har varit har gett oss en möjlighet till en nystart genom att så nya frön på Livets Stig och ge oss ut på nya, okända vägar.

Björkrunan i Jotunheim ger råd om att vara uppmärksam på hur vår energi reagerar på det vi möter. Det är en god tid att vara varsam med sin energi och våga vårda den mer omsorgsfullt än tidigare för att slippa onödiga hinder på Livets Stig. Älgrunan i Helheim påminner oss om att fråga om råd från de som vandrat Livets Stig före oss. Älgrunans visdom ligger i att inte bara se det jordiska utan också våga förlita sig på de intuitiva valen. I Nifelheim finns Tyrrunan som påminner oss om att inte ge vika för våra rädslor. Håll fokus på din vision och ditt mål. Gå med stadiga, segervissa steg framåt på Livets Stig och var sann mot din sanning.
 
För dig som vill lära dig att spå med runor finns möjlighet att göra det online. Sommarpriset 1500kr gäller fram till den 19 augusti. Maila info@hilaria.se för mer info.

Varma hälsningar
Mira Hilaria
2022-08-14


Fullmånesorakel i Asa-runans kraft


Fullmånen går i Asarunans kraft och handlar om kommunikation, Gudomlig inspiration och lärande. Den uppmanar oss till att söka ett uttryck och ge den utrymme i våra liv. Den påminner oss också om vikten i det ceremoniella – att vara fullständigt själsligt närvarande i det vi gör för att vår essens ska komma till sin sanna, fulla skönhet i det jordiska. Asarunan är Allfaderns runa och påminner oss också om att kunskap har sitt pris och belöningen är insikterna.
 
I Muspelheim ligger gåvorunan som påminner oss om balansen, magin och gåvorna i livet. Det är av vikt att minnas att för att få, behöver man ge och att de det flödet bör vara i balans och alltid vara i och ur en naturlig harmonisk vibration. Njut av de gåvorna livet ger och ge tillbaka så att någon annan kan uppleva samma njutning. I Asgård finner vi Asarunan som talar om att det är en god tid att samtala med de av Ande och ge uttryck för det du får till dig. Vila i den Gudomliga Inspirationen som flödar i överflöd och skapa utifrån den. Vänta inte utan börja skapa utifrån den visionen du bär och den inspirationen som kommer. Det är nu du kan finna kreativa lösningar till jordiska problem. Björkrunan i Vanaheim säger att det är tid för läkning och förlåtelse. Björkrunan är Moder Jords (och kvinnans runa) och talar om att i en ödmjuk livsattityd och omtanke finns utveckling. Dock ska vi inte bara ösa ur oss empati, vi ska även rikta det flödet inåt, och ge den till oss själva. Det du gör för andra, ska du även göra för dig själv (tänk på Gåvorunan i Muspelheim).
 
I Ljusalvheim är det Vattenrunan som talar om hur våra relationer påverkas just nu. Den talar om Livets Flod, drömmar och flexibilitet. Det är av vikt att möta människor utan att skapa friktion just nu och omge sig med de människor som delar ens dröm. Simma inte motströms och gör inte saker och ting av plikt, gör allt ur synkronicitet och bejaka visdomen om att allt hänger ihop. I Midgård som talar om vårt Jag och vad vi behöver uppmärksamma för vår egen skull det kommande månvarvet, hittar vi Isrunan som talar om den himmelska strukturen och vikten av att våga stanna upp. Att stå still i centrering betyder inte stagnation. Det betyder helt enkelt att du stannar för att få en överblick. Isrunan i Midgård säger också att Asarunan i Asgård och Hagtornsrunan i Helheim kommer att påverka dina beslut en tid framöver. I Svartalvheim talar Ingrunan om att det som har varit har varit. Det handlar om att du inte ska knyta upp säcken igen genom att blicka tillbaka. Stå fast vid de beslut som du har tagit för att värna om din inre eld och passion. Din vinst ligger i att hålla din intention levande så att den manifesteras inför dig.

Hästrunan i Jotunheim talar om att de hinder som finns inför dig är inte oöverstigliga om du skapar samarbeten som hjälper dig att se saker och ting ur ett högre perspektiv. Ta sats och hoppa, du landar där du ska eftersom Hästrunans magiska egenskap är just färden mellan världarna och den transformationen den medför. Hagtornsrunan i Helheim säger att den rätta vägen att gå, är den vägen som du en gång i samråd med dina förmödrar och förfäder valde. Du är i en tid nu där rädsla inte är ett alternativ, du behöver i tillit och i samklang med din vibration fortsätta din valda väg framåt. Vila i tillit och accpetans till att de av ande håller om dig och ser till att dina fötter landar rätt på Livets Stig. Det är en tid för magiska lösningar. I Nifelheim finns Glädjerunan som påminner oss om glädjen, kärleken och barnasinnet. Den påminner oss också om att det finns alltid glädje och att det är den glädjen som håller hoppet vid liv. Det finns ingen anledning att tro att livet blir värre – det blir bättre om du fokuserar på de goda nyheterna som kommer din väg.

 

Varma kramar
Mira Hilaria
​​​​​​​2022-07-15


Sommarsolståndet - Fader Himmels och Moder Jords bröllopsnatt


Ja, så förklarades det enkelt för mig som barn. Och hur vi än vrider och vänder på firandet av mid sommar (alltså sommarsolståndet som markerar sommarens mitt) så handlar det om kärlek, magi och kraften i föreningen. Även om fokus ligger på solen, så är Moder Jord i allra högsta grad närvarande i varje steg jag tar under dagen. Det är ändå föreningen, att solen smeker jorden, att jorden föder liv, som skapar Skapelsens skönhet för oss att njuta av.

Att tänka på i den här texten: jag finner inga rätt eller fel i traditioner. De är ett uttryck, kollektivt, lokalt eller individuellt. Bevarandet av traditioner färgas av tiden vi levt i och av tiden vi lever i, liksaså av platsen vi lever på. Anamma det du känner resonerar sant i dig och skapar en känsla av välbehag. Resten kan du lämna åt någon annan att fånga upp i Livets Väv. 

Under sommarsolståndet skördar jag örter. Jag skördar alltid när solen börjar nudda trädtoppparna eftersom då har solen fått tanka upp örterna med så mycket kraft som det bara går. Jag har med mig tygstycken som jag virar in örterna i för att inte blanda ihop dem. 

Jag startar dock den längsta dagen på året med att gå barfota i gräset och hälsa solen med en sång där jag tackar för den värmen, kraften och vitaliteten som solen ger oss. Jag tänder en eld och ger offer. Jag samlar daggdroppar, helt ur daggkåpans mäktiga blad, men all dagg duger. Daggen ansågs vara helande och hålla hälsan på gården. En droppe dagg i salvan gav en salva som främjade skönhet. Du kan dra nytta av daggens välgörande egenskaper under hela sommaren genom att gå barfota i det. Fånga upp det med händerna och stryka i ansiktet, men mid sommardaggen är magisk. 

Mitt på dagen hyllar jag solen än en gång genom att göra en längre ceremoni. Jag sjunger för solen och kallar in solens kraft i de glasflaskor jag lagt i solskenet. Jag låter flaskorna ligga kvar i solen under hela ceremonin. Därefter tar jag in dem och häller upp vattnet i tråger för iskuber och lägger i ett blad från en gul eller orange blomma. På så sätt vet jag att det är solvatten. Under året använder jag en isbit i taget när jag serverar citronvatten till maten under utbildningarna här. 

Jag är extra noga med att hälsa och vörda alla Moder Jords Väsen. Mid sommar är en tid då vi möter älvor, féer och andra icke-mänskliga invånare. Framför allt på natten vet du inte om den du möter är människa eller inte om du rör dig i skog och mark. Vill du bjuda in till möten är dans på en äng en god början. Vill du inte dansa, sitt och nynna eller sjung och bjud in till ett möte. 

Hur du än firar årets längsta dag så handlar det om ljuset, kraften, kärleken och fruktbarheten. Den här dagen markerar också skiftet från föreberedelse till att vänta in skörden. Den handlar om blomstring, kort och gott. 

Glöm inte att binda din örtkvast till midvinterbadet. Samla de blommor du dras till och bind en liten bukett som du torkar och sparar till årets kortaste dag, då vi firar att ljuset återvänder. 

 
Med värme och kärlek
Mira Hilaria
2022-06-20
 

Fullmånesorakel i Ur-runans kraft


Fullmånen går i UR-runans kraft och talar om urkraft. Den påminner oss också om att inte vara rädda för det nya, okända utan våga ge oss själva chansen till en nystart. Den talar också om att de frön du sår nu kommer att ge en god skörd i framtiden. Urrunan berör det omanifestarade, det som ännu ej är fött, men behöver kraft för att växa. Den påminner dig om att du har möjlighet att välja vad du lägger din kraft på.
 
Muspelheim Asarunan felvänt talar om lärdomen in att kommunicera. Stäng inte din kommunikation vare sig med det Gudomliga eller med det Jordiska. Det är av vikt att du förmedlar dina tankar och inte tystnar av hänsyn. För att kunna stå kraftfullt i urrunans kraft behöver du också vara din röst trogen och vara sann i dina steg på Livets Stig. Älgrunan i Asgård talar om vikten av dina val och att det är framför allt i det icke jordiska du finner de bästa råden. Det inre manifesteras i det yttre och därför är det viktigt att du håller dig på din väg och inte vacklar när du ska fatta beslut. Årsväxtrunan i Vanaheim tar oss tillbaka till cyklerna, skörden vi får av de frön vi sår och väljer att lägga vår kraft på i nuet. Naturliga avslut hör livet till och det är bäst att våga låta det ha sin gilla gång. Upprepa inte mönster som inte ger en god skörd. Välj då hellre att lämna ekorrhjulet som inte ger dig utveckling och anamma den dynamiska cirkelns kraft – den spiralformade rörelsen uppåt, utåt i evigheten.
I Ljusalvheim hittar vi Tyrrunan som talar om att våra relationer (de inre och de yttre) bör ha sin grund i sanning. Tyrrunan är den andliga krigarens runa och påminner oss om att om vi ska förverkliga våra visioner så bör vi också våga vara sanna i våra relationer och i vår intention. Du ska alltså vara aktsam med villovägar och sidospår. Håll fokus på det du vill till, inte det som omger dig. Gåvorunan i Midgård talar om universums gåvor och påminner oss om att det du sänder ut är det du får tillbaka. Den påminner oss också om att det är i förening vi hittar magin så länge det finns balans. Gåvorunan talar om såväl inre som yttre balans. Idegransrunan i Svartalvheim kommer med en påminnelse om att du har väntat länge nog på vad du än har väntat på. Tålamod är en dygd, men när den parkerar dig i ett väntrum kallas det stagnation. Du påminns om att de misstag du tidigare gjort nu kan kallas för erfarenhet och visdom och att det är dags att släppa tvekan till att du är på rätt väg. Din väg är rätt, den har stöd från de av Ande. Ett nytt skede på Livets Stig väntar dig och du kan möta den utan rädsla.
Hagelrunan i Jotunheim säger i sin enkelhet att det som lämnar dig, är inte till för dig. Hagelrunan är utrensande och dess baksida ligger i att ju hårdare vi kämpar emot förändringen den kommer med, desto jobbigare blir det. Hagelrunan är en runa för transformation, den är en bro mellan det gamla och det nya, det medvetna och det omedvetna och genom att våga korsa den bron i tillit till att det som finns på andra sidan är menat för dig blir transformationen mindre omtumlande och det nya kan börja blomstra snabbare. Den tomma visar sig i Helheim och säger helt enkelt att svaret finns inom oss kring vad som är problemet och vad våra förmödrar och förfäder råder oss till att göra.  En förtydligande Glädjeruna påminner oss om att om vi gör det vi vet och känner inom oss görs, kan vi inom kort också luta oss tillbaka i glädje och se framemot de goda nyheterna och positiva förändringarna som våra handlingar skapar. I Nifelheim hittar vi Människorunan som helt enkelt talar om för oss att inte vara rädda att ta beslut just nu och förankra vår kraft i varandet. Människorunan symboliserar ett vaket sinne som står med fötterna stadigt i Moder Jord. Den varslar också om att tänka själv och våga stå i vår kraft.
 
Nytt blogginlägg kommer inför SOMMARSOLSTÅNDET 21 juni. En bra tillfälle att fokusera på ceremonier för blomstring – såväl i det inre som i det yttre.

Varma kramar
Mira Hilaria
​​​​​​​2022-06-14


Fullmånesorakel i Dagrunans kraft


Dagrunan (gryningsrunan) talar om de transformativa energierna som är nu. De väcker oss och de kan skaka om vårt fundament så att vi vaknar till vår sanning och ser den med klarhet. Vi står i brytpunkten till något nytt och det är viktigt att vi i den vågrörelsen bär med oss vårat eget och inte någon annans (vad det än handlar om) på vår vandring på Livets Stig. Dagrunan får oss att vandra från klarhet till klarhet i en harmonisk transformation som är nödvändig för vår utveckling och blomstring. Det finns ingen skam i att välja sig själv och det själen längtar efter, att våga slå ut sina vingar och lämna kokongen är viktigt.

Människorrunan i Muspelheim talar om att det är viktigt att integrera sina olika sidor. Att våga vara sig själv fullt ut och följa de stegen på Livets Stig som är i samklang med din unika vibration. Kanske är det så att den insikten du vaknade till behöver förankras i ditt varande? Det är nämligen det Människorunan symboliserar – ett vaket sinne med båda fötterna på jorden. Dagrunan i Asgård ger oss möjligheten till att utforska ett nytt perspektiv i våra mentala processer och ger oss också möjligheten att ta kommunikationen med det Gudomliga till en högre och mer insiktsfull nivå. Det ligger inte lika mycket fokus på de världsliga frågorna just nu, som på den utvecklande andliga. Det är helt enkelt en god tid för att öppna upp för nya utmaningar inom den andliga sfären. I Vanaheim som talar om vad som komma skall det närmaste månvarvet finns Odalrunan som talar om arv, traditioner och ’hemmet’. Mitt hem är min borg, är ett uttryck som sammanfattar Odalrunan bra, men det handlar också om att ge näring till själen och om att utforska vad du vill lämna för avtryck på Livets Stig. Det är nu det är tid att ’bygga’ det där du burit i ditt hjärta under en längre tid.
Nödrunan i Ljusalvheim talar om vikten av att vila i acceptans och låta sakar och ting följa sitt naturliga flöde. Det finns ingen mening med att försöka styra upp eller hålla i saker som inte är menade för dig. Ta dig tid att känna in och landa i vad som är ditt och vad du bör släppa taget om. På det sättet bjuder du det som är menat att bli och vara för dig. Björkrunan i Midgård påminner dig om att ta hand om dig själv. Läk, hela och förnya dig själv på alla plan och frekvenser. Förvalta din energi på samma sätt som du påminner andra om att förvalta sin. Det är en god tid att uppsöka Moder Jords helande kraft och det gör du bäst utomhus där du kan omfamnas av de fyra elementen och komma i samklang med dem. I Svartalvheim där vi har det förflutna och våra tidigare liv finns gåvorunan som i sin enkelhet talar om att förena de visdomarna med livet här och nu. Att använda sig av den gåvan som våra tidigare erfarenheter ger oss och skapa balans i varandet här och nu.
 
Färunan felvänt i Jotunheim talar om vikten av att skapa balans i det materiella. Se över hur du väljer att fördela din tid och ditt engagemang i olika projekt, så att du inte ger för mycket. Rent materiellt kan det vara en god idé att inte ge sig in i större investeringar just nu. Avvakta för att få en god avkastning. I Helheim hör vi förmödrars/förfäders visdom och Ingrunan påminner om oss att tillväxt är vad som ligger i grunden för oss just nu. Det är en god idé att avsluta projekt som blivit liggandes och frigöra den kraften som stagnerat där. Det är viktigt att förbereda för det nya som är på väg in. Sist men inte minst talar Hagelrunan i Nifelheim om att vi inte ska vara rädda för att omvälvande förändringar. För att den transformationen som Dagrunan varslar om ska kunna ske, kan vi inte hålla emot och hålla fast vid det som stoppar oss. Det är bättre att anamma övergången och låta den nya strukturen visa sig.
 
Med värme och kärlek
Mira Hilaria
2022-05-15
 
***
Nästa grupp i Stora Runutbildningen startar vid sommarsolståndet 21 juni. Mer info hittar du under utbildningar!

​​​​​​​MIDSOMMARORAKEL har sista beställningsdatum 10 juni, därefter kan jag inte garantera att du hinner får den före sommarsolståndet. Du beställer via mail info@hilaria.se märk ditt mail ’midsommarorakel’. Pris: 950kr.

Varma kramar
Mira Hilaria 
2022-05-15

Värdefulla ögonblick


Sekunden innan jag tar mig ton.

Idag har jag haft äran att hjälpa en kvinna att aktivera sin röst. Den har länge varit tystad. Kvävd, beskrev hon sin känsla som varje gång hon skulle säga vad hon tyckte, tänkte och kände.

Som alla sessioner/ceremonier hos mig startade vi med att öppna upp hennes originalvibration, så att hon har sin kraftkälla nära till hands.

Därefter sjöng vi hem alla delar av henne som hon förlorat, lämnat kvar och glömt.

Vi har skrattat. Vi har gråtit. Vi har omfamnat varandra. Vi har ömt delat ett öppet sår en stund och tillsammans funnit läkning.

12 juni kommer jag att dela den här upplevelsen och resan i kraftsång tillsammans med en grupp kvinnor. Du är välkommen om du vill dela den med oss. 

Varma kramar
Mira Hilaria 
2022-05-09

Din Inre Trumma

Alla vi har stått där i ögonblicket då hjärtslagen så gott som upphör. Bara för att återkomma med full kraft. Bröstkorgen expanderar, hjärtslagen dånar i öronen och omvärlden tystnar. Där har du transformationens hjärtslag - din inre trumma.

Hjärtslagen
Dina hjärtslag finns i trumman, trumman är en förlängning ett fysiskt jordiskt uttryck för dina hjärtslag. Dina och trummans hjärtslag slår i samklang med varandra, om du tillåter det. I det ögonblicket står du i samklang och klarhet i dig själv och med skapelsen. Allt viskar visdom till dig och du inser att du är en viktig del i det alltet. Dina hjärtslag talar till dig, du behöver lyssna.

Vägledningen
När vi pratar om vägledning så viftas det ofta med “foliehattsflaggan”, med det är exakt vad det är. Din inre visdom är vägledning. Vilken väg du väljer in; KBT, coaching, mindfullness eller meditation är ett personligt val. Så låt oss lägga foliehattsflaggan åt sidan.

Dina hjärtslag vägleder dig i ditt varande och öppnar upp en vibration som står i kontakt med din inre visdom. 
Dina hjärtslag avslöjar din passion.
Dina hjärtslag avslöjar din rädsla.
Dina hjärtslag avslöjar din frihet.

Tänk tillbaka till ett ögonblick när du upplevde passion. Hur minns du dina hjärtslag? Starka, fulla av kraft, tro, hopp, tillit och en känsla av att du äger din kraft. Det är den du ska återskapa. I ditt sinne, tills du skapar den vibrationen, de hjärtslagen i din kropp. 

För träningens skull bör du också besöka den andra sidan av skalan, rädsla. Gör samma sak; tänk tillbaka till ett ögonblick när du upplevde rädsla. Hur minns du dina hjärtslag? Rädslans hjärtslag är också fyllda av kraft, de slår hårt och fort. Men de saknar djup, de är snabba och flyktiga och skriker “rädda dig själv, fly!” Den här vibrationen är viktig, så att du kan känna den innan den tar överhanden och aktiverar automatiska reaktioner i dig och får dig agera ur din vibration. 

Mellan de här två motpolerna finns det ögonblicket som är fyllt av frihet. Där du och dina hjärtslag är i total samklang och alltet, skapelse och din inre visdom talar till dig. Direkt till dig, utan omskrivning och utan villkor. Den här inre visdomen bara ÄR i sin sanna, fulla och kraftfulla vibration.

Hjärtslag & Andetag
Det är inte förvånande att dessa två hänger ihop. Du kan med hjälp av dina andetag styra dina hjärtslag. Du kan också med dina hjärtslag styra dina andetag. 

Under min tid i Australien där jag hade förmånen att en tid leva med aboriginerna och lära mig delar av deras helande kraft och visdom förstod jag vidden och djupet av den här kopplingen. 

Jag älskar min trumma, vibrationen, ljudet, formen och känslan. Men, jag vet också att jag inte behöver den. Jag kan använda mig själv, min kropp och mitt sinne till att skapa den känslan och vibrationen jag önskar och behöver. Och, det kan du också. Ge det tid. Lär känna dem och använde dem. All transformation börjar med medvetenhet och nyfikenhet och jag vet att du kan det här - du andas och ditt hjärta slår. Du har allt du behöver.

Transformationens hjärtslag
Transformationens hjärtslag slår inte bara för dig, de slår även för de som står dig nära. När du är i samklang med din andning och dina hjärtslag börjar det smitta omgivningen. Du kan enklare nå fram med dina tankar, känslor och även ord till de som står dig nära eller delar din önskan om att transformera sin vibration och nå sin inre visdom och sin inre kraft. 

Att lyssna till sin inre visdom och vara i sin fulla kraft betyder inte att du står över någon annan. Tvärtom, det gör att du står i samklang med dem. 

Våga låta dina hjärtslag bli din trumma. Lyssna till dem, klappa på bröstkorgen och låt dem få kraft genom att du ger dem en större rörelse och kanske även ett större ljud. 

Varma kramar
Mira Hilaria

2022-04-14
​​​​​​​(Tidigare publicerad 2019)********************************************************************************
Vi erbjuder också en flyttrabatt på 50% på årets kurser, retreats och sessioner!
Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!
Erbjudandet gäller till 25 maj och går inte att kombinera med andra rabatter.

Krig skapar inte andligt "sattyg" 


Jag läste ett inlägg som fick mina ögon att tåras, en klump i halsen dök upp och en skärva av hjärtat föll ur.

Ibland undrar jag hur det kommer sig att rädsla väcker så mycket i människor. Framför allt rädsla för det andliga, för döden och för allt ont som pågår i världen.

Just i det här fallet läste jag att det pga kriget i Ukraina är mycket "andligt sattyg" i farten och att slöjan mellan världarna (pga kriget) är tunnare.

Hela mitt väsen skriker nej. Slöjan blir inte tunnare pga ett krig, däremot kan antalet vilsna själar öka pga att de har fått lämna ett jordeliv i trauma. Istället för att kalla dem för sattyg, be en bön om en god färd hem. Ge dem helande energier, det hörs på odet HEL ANDE, men kalla de inte sattyg. Det är själar, människor som lämnat oss.
Det känns nu viktigare än någonsin att hålla sin vibration stark, att stå i sin kraft och att inte ge vika för rädslan. "Rädsla är en urusel herre" har jag sagt och skrivit flera gånger och det står jag fast vid.

Mänskligheten har genom årtusenden skapat ondska, krig och misär. Vi kommer att rida ut de här stormarna också, men vi gör inte det om vi börjar stämpla vilsna själar eller varandra som sattyg.

Imorgon ska jag hitta ett datum för en kurshelg Andevärlden Inom Dig, som är det närmaste mediumutbildning jag erbjuder och jag kommer att sänka priset på den för att jag vill öka medvetenheten kring samspelet vi har med de av Ande.

Varma kramar
Mira Hilaria

2022-03-16

********************************************************************************
Vi erbjuder också en flyttrabatt på 50% på årets kurser, retreats och sessioner!
Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!
Erbjudandet gäller till 25 maj och går inte att kombinera med andra rabatter.

Björkrunans fullmånesorakel


Björunans fullmåne är helande på alla livsområden, frekvenser och alla världar. Den talar om förnyelse, omtanke och livskraft. Låt det nya livet spira för snart är det dags att blomstra. Ut och krama en björk för att njuta av det berusande flödet från Moder Jord. Björkrunan är Moder Jords runa och påminner oss om närheten vi behöver ha till henne.
Björkrunans mörka aspekt talar om hur vår empati kan sätta krokben för oss genom att vi ständigt vårdar andra, men inte oss själva. Det är viktigt att du finner balansen i att ge dig samma omtanke som du ger andra.

I Muspelheim talar Isrunan om den himmelska strukturen och om stillheten och tålamodet som vi behöver förlita oss på för att kunna förankra de lärdomar som livet ger oss. Isrunan talar också om för oss att inte kasta in oss i något utan våga ge oss själva tid att förankra ett beslut i oss själva innan vi talar om det för resten av världen.

I Asgård ligger Björkrunan som tydliggör att vi behöver vårda vårt sinne, med andra ord vara snälla mot oss själva när vi tänker och praktisera disciplinerade tankar dvs vara medvetna om våra tankar och hålla dem sakliga, snälla och konstruktiva. Ta dig tid att fundera på vad du behöver för att må bra och lägg upp en struktur utefter det, precis som Isrunan råder oss till att göra.

I Vanaheim finns Solrunan som varslar om framgång, seger och kraft. Det är nu du ska ge dig hän de projekt som ligger dig varmt om hjärtat och som du brinner för. Var kreativ och ge inte upp när du möter utmaningar. Solrunan belyser skuggorna och har en kraftfull förmåga att bränna bort det som hindrar oss, om vi vågar bejaka dess kraft fullt ut.

I Ljusalvheim hittar vi Glädjerunan som talar om det goda i livet – glädje, kärlek och det lekfulla. Bejaka glädjen i dig, våga dansa i vattenpölarna och var hellre beredd på goda nyheter än på dåliga. Var också uppmärksam på vilka i din omgivning som skänker dig en lätthet i känslan och ger dig glädje och energi. De som dränerar eller drar ner din livsglädje och din energi bör du just nu omprioritera. Våga säga nej, för att njuta av livet fullt ut.
I Midgård ligger Urrunan och talar om att det kända är helt ok, men det okända kan öppna upp en ny stig i ditt liv. Stigar grenar sig och Urrunan talar helt enkelt om att det är dags att våga anamma det nya vad gäller dig själv. Kraften finns där och vibrationen för att föda fram något nytt är starkt det kommande månvarvet och det är dags för dig att lyfta blicken bortom horisonten.

I Svartalvheim hittar vi den Tomma runan som talar om att det förflutnas läxor just nu inte har någon påverkan på ditt varande. Den säger också i all sin enkelhet att Nornorna inte vill svara, då de vet att svaret finns inom dig. Svartalvheim som värld talar om vårt förflutna, våra tidigare liv och de lärdomar som behöver transformeras till visdom. Den säger inte att vi ska fastna i dem, den säger att vi ska använda skuggorna till näring i nuet.
I Jotunheim finns Hästrunan som talar om att det är en god tid för dig att parera dina hinder i livet genom att praktisera din inre visdom. Meditera, trumma eller dröm fram de svaren du behöver ha för att komma vidare. Hästrunan talar också om för oss att vi behöver höja oss över våra hinder och våga hoppa.
 
I Helheim är det Vattenrunan som bär fram sitt budskap om Livets Flod, flödet som vi följer eller simmar emot. Lyssna till dina drömmar och låt förmödrarna/förfäderna vägleda dig istället för att simma motströms (sinnets påverkan) och våga vila i tillit till att du får till dig det du behöver för att stå stadigt på Livets Stig. Vattenrunan är starkt knuten till vår intuision och månen flöden, alltså är fullmånen en god tid att närma sig förmödrarna/förfäderna för att lösa problem, vara dig de är energimässiga eller jordiska.

I Nifelheim talar Odalrunan om det finns ingen anledning för dig att vara rädd för att förlora dig själv. Stå i din kraft, påminn dig själv om att du är drottning/kung över ditt tempel. Fokusera på vad du vill lämna för avtryck till de som vandrar Livets Stig efter dig och skapa dina egna traditioner som ger dig trygghet, balans och ger dig en känsla av att känna dig hemma.

Vi lever i en turbulent tid nu och det är viktigare än någonsin att våga se sig själv och höra sin inre vägledning. Det krävs mod att stå stark när allt omkring en förändras, men det viktiga i den förändringen är att du ändå aldrig är ensam. Våga ge uttryck för dina tankar och känslor, så hittar du likasinnade (eller som jag säger – din flock).
Vi på Hilaria är mitt i flyttstök just nu, så vi vill på förhand tacka dig för ditt tålamod om vi inte hinner svara på sms/mail/pm så snabbt som vi brukar.

Vi erbjuder också en flyttrabatt på 50% på årets kurser, retreats och sessioner!
Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!
Varma kramar
Mira Hilaria
& teamet

2022-02-16Solrunans fullmånesorakel

 
Solrunan representerar livskraft, vitalitet och tillväxt. Den symboliserar även kärleken och den högre lyckan. Solrunan är också den runan som talar om seger och att agera segervisst i varandet. Den varslar om energiflöden som inte låter sig hindras, utan snarare varnar om att en kulmen är på väg och att det är bäst att dra nytta av den höga energin.
Solrunans kraft skapar flöden i full styrka, så det är helt enkelt en god idé att ge sig hän och skapa den tillväxten som man längtat efter.

Solrunan är kopplad till vår kraft och naturligtvis har den en mörk aspekt – avsaknaden av kraft och utbrändhet. Den ger oss därför en kärleksfull påminnelse om att förvalta vår kraft väl och ge oss själva den kärleken vi behöver för att fortsätta skapa i vår sanna kraft. Den säger helt enkelt att det är en god tid att fokusera på sin hälsa, så väl den inre som den yttre aspekten av den.

I Muspelheim är det Glädjerunan som talar om att det är dags att väcka glädjen i ditt liv. Ge dig själv möjlighet att skapa positiva upplevelser. Lärdomen här är att var och en av oss ansvarar för sin egen lycka. Genom att anamma glädjens vibration i dig, attraherar du mer av den. I Asgård hittar vi Hagelrunan som talar om att det är av vikt att rensa i ditt sinne. Det är helt enkelt dags att släppa taget om gamla föreställningar och våga låta sinnet sträcka sig utanför boxen som har skapats. Det kan vara en turbulent process, men sinnesfriden du får i belöning är värd arbetet. Du belönas med klarare tankar och en tydlig kommunikation, både i det jordiska och i det andliga. I Vanaheim finner vi Nödrunan som i all sin enkelhet talar om att det är nu saker och ting faller på plats. Det som sker nu är nödvändigt och du gör klokast i att vila i acceptans. Nödrunan är en ödesruna dvs obeveklig i sin kraft och den ger dig inte utrymme till att vara trotsig eller tjurskallig. Den uppmanar dig istället till att våga stå still och låta saker och ting ha sin gång. Prioritera dig själv och det som är viktigt för dig, så faller allt väl ut.

I Ljusalvheim har vi Hagtornsrunan som påminner oss om att taggiga relationer är inget vi bör lägga energi på. Hagtornsrunan råder oss till att skydda oss själva från det som dränerar oss på energi. Den uppmärksammar oss på våra rädslor och påminner oss om att inte fatta beslut utifrån våra rädslor. Låt Hagtornsrunan riva de illusioner som behöver rivas för att det nya ska få plats i ditt liv. I Midgård har vi Odalrunan som talar om traditioner och arv i alla former. Det här är runan som påminner oss om att vårt hem är vår borg. Ta hand om dig och ditt, ge näring till själen, din kropp och ditt hem. Det är av vikt att se över ditt hus i första hand, då det är din grund i livet. I Svartalvheim har vi Årsväxtrunan som i sin enkelhet säger att vi ska lära oss av våra tidigare misstag, istället för att upprepa dem. Bryt dina gamla mönster och skapa nya, så att du slipper få samma resultat som tidigare. Hela den här axeln i oraklet – Hagtornsrunan, Odalrunan och Årsväxtrunan – bär samma budskap – gör annorlunda!
​​​​​​​
I Nifelheim talar Fackelrunan om för oss att vår inre eld inte kan falna och slockna. De hinder vi upplever i livet kan inte ta vår inre eld, passion och vårt engagemang ifrån oss även om vi i stunden kan uppleva det så. Det handlar mer om vad vi gör för att vår inre eld ska hålla sig kraftfullt och värmande. Din kreativitet och din passion behöver uppmärksamhet för att du ska hitta svaret på de utmaningar du står inför.  I Helheim möter vi Hästrunan som påminner oss om vikten av våra inre resor och den vägledningen vi kan få från de av ande. Oavsett vad som stormar kring oss, kan vi få stöd i det och höja oss över det. Vi påminns också om vår egen inre visdom. I Nifelheim som talar om våra skuggor och rädslor hittar vi Urrunan. Den talar om för oss att rädslan för det som väntar oss är onödig. Vi kan inte undvika det som kommer oavsett. Solen går upp, en ny dag ser sin början och vi vandrar vidare på Livets Stig. Det är dags att börja om, var inte rädd för det.

2022-01-18


Gåvorunans år 2022


Gåvorunan talar om balansen mellan att ge och ta Den påminner oss också om magin i förening och den balansen som i dem bör finnas.
Gåvorunan är en mäktig följeslagare för den som vågar kapitulera för universums önskan, snarare än att styra livet med sin vilja.
Gåvorunans magi ligger i att våga släppa taget om rätt och fel och ge sig hän de möjligheter universum lägger i ens händer på vandringen på Livets Stig.
 
Årsoraklet 2022
Muspelheim representerar den andliga skapande urkraften. Själens födelse och vår livslott. Den visar vår kundalinikraft och visar även vad som är vår livslärdom just nu. Färunan talar om rikedom, välfärd och välmående. Förr i tiden mättes rikedom i form av ägor och boskap. Idag mäter vi nog rikedom mer ur frihetsaspekt. Vill vi uppleva rikedom (hur vi än mäter det) så handlar det om att leva som man lär. Det handlar också om att ta sig tid till att fundera över hur vi mäter rikedom. Livslärdomen här kan nog mätas i form av tacksamhet och välsignelser.
Asgård representerar kommunikationen med det högre jaget och det gudomliga. Här finns även den gudomliga inspirationen som vägleder dig och ditt Andliga Team. Tankarna och intellektet visar sig här. Och här finns även styrkan i dina mentala processer som hör till det dagliga livet som människa. Hagelrunan  talar om att vikten bör läggas vid att se de broar som finns att tillgå. Med andra ord sagt, lita inte blint på din sanning utan våga se andras sanning också. Mister du din ödmjukhet, mister du din klarhet. Var helt enkelt öppen i ditt sinne, så att du ser det högre perspektivet. Här handlar det fullt ut om att våra inse att allt har ett pris. Ju hårdare du håller i en föreställning, desto hårdare kan läxan bli.
Vanaheim står för förmågan att utveckla livsinriktning, det emotionella livet och intuitionen. Asarunan talar om en tid att bejaka lärande och att våga kommunicera sin sanning. Året som kommer är helt enkelt viktigt av många olika orsaker, men främst ur kommunikationsaspekt. Förmedla det du får till dig, det är av vikt för någon. Att just du vågar kommunicera handlar om att någon annan också vågar kommunicera.  
Ljusalvheim representerar förmågan att bygga relationer, empati och kreativitet. Den visar de relationer som är viktiga för dig idag. Hästrunan talar om att det handlar om att våga blicka utanför sin box. Hästrunan symboliserar Sleipner, hästen med åtta ben. Den symboliserar också shamanens resa, eller rättare sagt förmågan att resa, med sitt sinne för att uppnå klarhet. De hinder som tycks ligga i din väg, är inte omöjliga att hoppa över. Våga hoppa, och hoppas. under hela Gåvorunans år.
Midgård representerar ditt fysiska jag – kroppen, självkännedom och din sociala ställning. Här visar sig ditt center, din centrala energi som är mittpunkt för de andra runorna. Björrunan talar om att vi alla behöver var mån om oss själva. Samma omtanke som vi skänker andra, ska vi skänka oss själva. Viktigt att ta till sig här är att Björkrunan läker och förnyar på alla plan. Det är Moder Jords runa och påminner oss om att vända oss till den trygga famnen för att få den medicinen vi behöver.
Svartalvheim står för det förflutna, uppväxt och traditioner. Svartalvheim är även knuten till vår relation till naturen och dess väsen samt läkekraft. Här kommer Den Tomma, som talar om att Nornorna inte vill svara. Men, en förtydligande Fackelruna talar om att vi behöver vara observanta på vår inre eld, passion, vårt engagemang och vår kreativitet. De aspekterna står i direkt relation till det vårt förflutna kan ge oss visdom om och här pratar vi om de mörka aspekterna i varandet. Ja, för låt oss vara ärliga, handen på hjärtat ”ljus och kärlek” kan var kvävande. Andas in, andas ut.
 Jotunheim representerar de kriser och hinder som finns i din väg. Vattenrunan talar om att det är en tid för att stanna upp. Lyssna it och känn efter så att du verkligen tar in den vägledningen du får. Vattenrunan talar också om att det är en god tid att lyssna till din drömmar, de är mer sannar och närmare manifestation än vad du tror. Våga drömma helt enkelt.
 Helheim står för problemen i ditt liv – sjukdom, konflikter etc. Den står även för förändringar och påvisar dina förfäders inflytande i ditt liv. Solrunan talar om att du behöver fokusera på det du anser var framgång. Solrunan bär med sig kraft och vitalitet. Våga luta dig tillbaka på dina förfäder och våga djupdyka i din kraft.
Nifelheim är hemvist för dina rädslor och din undermedvetnas skugga. Den magiska förmågan och de dolda tingen i ditt liv finns här. Här visar sig Hagtornsrunan som talar om för oss att så länge vi är sanna, så tar vi oss framåt. Vi är starka så länge vi står i vår urkraft och länge som vi föjler väg.

​​​​​​​2021-12-31

Klipprunans Nymåne


Klipprunan talar om sanning, stabilitet och om att bygga sitt fundament. Varje grundsten behöver sitta stadigt på plats för att den förädlingen av dig som är på gång ska kunna ske. Med det här menar inte Klipprunan att du ska vara "klar, färdig och perfekt", den säger däremot att du behöver stå sann i din intention och vara din sanning trogen. 

Nymånen är den tiden då vi har möjlighet att ur skuggorna utvinna de insikter och den kraften vi behöver för att komma framåt. Förädla och förfina det råa materialet vi är, till det vi önskar att bli, är vad den här nymånen bär med sig. 

Klipprunan belyser både den sanningen vi är medvetna om och den sanningen vi är omedvetna om. Hur ligger det till med din vision och dina drömmar egentligen? Jagar du en illusion eller bygger du ett luftslott? Det är den typen av frågor den här magiska, milt sagt frostiga, nymånen kan svara på. 

Än en gång uppmuntrar jag till att våga se dina rädslor i vitögat och resa dig upp starkare ur det mötet, så att dina steg på Livets Stig kan i sanning leda dig till dina drömmars mål och inte till en illusion. Klipprunan påminner oss också om att vi är ett resultat av vårt arv och vår uppväxt, men den påminner oss också om den fria viljan vi har och att vi inte behöver vara brickor i ett kosmiskt spel. Vi har alltid möjlighet med vår kunskap, våra insikter och vår intuition att välja en ny riktning i livet. I Klipprunans kraft hittar vi nämligen de trådar som kontrollerar vårt öde och det i sin tur påminner oss om att vi alla är vår egen lyckas smed. 
 
Vill du beställa ditt personliga runorakel för det kommande året?
Du får då reda på din årsruna, din födelseruna, kraften i ditt namn och annat som är knutet till dig i runornas magiska värld. Du får ett årsorakel, men också vägledande runor för varje måncykel under 2022.
Du bokar via mail info@hilaria.se och november ut har du 20% rabatt om du anger koden BLOGG i din bokning.

Du hittar all information under fliken ”Vi erbjuder”.

2021-11-30


Årsväxtrunans – Jeras – Fullmånesorakel


Fullmånen är kraftfull och den påverkar oss på många plan eftersom den påminner oss om de cykler som gått. Helt plötsligt står vi både i det som varit och det som är samtidigt. Årsväxtrunan symboliserar livets gång, årstidernas gång och den vidrör också på inkationationsnivå.

Vi står inför möten, då årsväxtrunan talar om dualismen i kosmos, ljus och mörker, man och kvinna, gammalt och nytt. Den står därför också för fruktbarhet och välgång och vikten av att minnas att så som vi sår, får vi skörda. Alltså bör vi stanna upp och fråga oss själva – vad sår jag idag? Ta dig tid till att svara på den frågan i fullständig samklang med din vibration, så att du får njuta av en skörd du verkligen önskar dig.

Den mörka sidan av årsväxtrunan är ekorrhjulet vi kan fastna i. Den som låter allt upprepa sig gång på gång och till slut minns vi inte var vi var på väg. Dagarna går och din stagnation växer. Förändringar behöver inte vara stora. Små steg, små förändringar skiftar din vibration tillräckligt för att du ska bli observant på att hålla dina steg på Livets Stig.
I Muspelheim är det urrunan som styr just nu. Den talar om för oss att det bästa sättet att möta livets lärdomar just nu är på ett nytt sätt. Välj annorlunda och välj från din sanna essens, din vibration. Tillåt inte rädsla eller gamla löften att hålla dig kvar vid något som inte längre ger näring till din skapande kraft. I Asgård hittar vi asarunan som talar om att det är en god tid att kommunciera. Dela med dig av dina tankar för att få den bästa farten framåt i livet. Våga också ta in nya uttryck och lär dig det du saknar kunskapsmässigt. Du är i ett flöde av gudomlig inspiration, om du vågar bejaka kommunikationen med de av ande som följer dig på Livets Stig. I Vanaheim hittar vi Dagrunan, som varslar om en ljusare framtid. Dagrunan talar också om att vi är i slutfasen av en transformation där det jobbigaste faktiskt ligger bakom oss. Vi står på tröskeln till något nytt, redo att slå ut vingarna och flyga fritt. Vi är helt enkelt i en vändpunkt där det handlar om att välja om vi ska stå kvar på tröskeln och titta på det nya eller ta steget till det nya. Det är en god tid att låta sina insikter manifesteras i varandet.

I Ljusalvheim finns Vagnsrunan som talar om att det är god tid att se över dina relationer, eller hur du relaterar till skapelsen. Ordning och reda, står vagnsrunan för och den vill helt enkelt att det du bär inom dig ska få liv i varandet. Det är dags att ta sig vidare och växa i både sina inre och sina yttre element. I Midgård finns Isrunan som talar om att det viktigaste av allt just nu är stillheten och centreringen. Din essens behöver vara i sin himmelska struktur och bära din vibration och din kraft. Det är en god tid att jobba sig igenom stagnerade känslor, vilket is är i elementläran. Släpp taget och vinka adjö till gamla känslor, som ju också årsväxtrunans fullmåne handlar om, så här får vi dubbelt upp i form av två obevekliga ödesrunor. Svartalvheim färgas av hästrunans kraft och eftersom det berör det förflutna och våra tidigare inkarnationer, så kan vi bara konstatera att det är dags att höja sig över sina egna skuggor och bejaka häxan/shamanen i sig själv genom att göra de nödvändiga inre resorna för att komma till insikt. Den positiva utvecklingen du väntar på är priset om du gör dessa inre resor utan skygglappar. Hästrunan säger också att illusioner inte gynnar oss längre, att vi ska våga se varandet för vad där och ska bli.

Jotunheim bär med sig björkrunan och påminner oss därför om att våra hinder egentligen handlar om hur väl vi vårdar oss själva. Björkrunans visdom är att det är en god tid att ta hand om dig själv, unna dig det som ger dig bättre kontakt med Moder Jord och skapelsen. Våga möta Gudinnan, den feminina kraften i Skapelsen för att stärka din vibration. Ta hjälp av naturen för att balansera dig själv i varandet. I Helheim får vi en kraftfull och bestämd runa – Hagelrunan. Den påminner oss om den omskakande omstruktureringen som oftast är en följd av att vi vägrar acceptera att vi behöver släppa taget om något som inte längre gynnar oss. För att du ska kunna ta dig vidare på Livets Stig, behöver du våga skifta vibration. Hagelrunan river de föreställningar som hindrar din utveckling. I Nifelheim finns vattenrunan som påminner oss om att inte vara rädda för att följa vårt intuitiva flöde, Livet Flod. Var inte rädd för att lyssna till och följa din intuition och dina drömmar. Vågar du drömma stort, kommer du att få skörda stort.
 
Vill du beställa ditt personliga runorakel för det kommande året?
Du får då reda på din årsruna, din födelseruna, kraften i ditt namn och annat som är knutet till dig i runornas magiska värld. Du får ett årsorakel, men också vägledande runor för varje måncykel under 2022.
Du bokar via mail info@hilaria.se och november ut har du 20% rabatt om du anger koden BLOGG i din bokning.

Du hittar all information under fliken ”Vi erbjuder”.

2021-11-16Hösten har snart passerat och vintern knackar på!


I år har jag nästan missat hösten. Sommaren var underbar, men den friska luften, de sprakande färgerna och de mörka kvällarna är en fantastisk kontrast avslutning på det hela.
 
Skog och mark levererar; svamp, bär, landen i trädgården växte över och skörden av pumpor kommer att räcka långt in på hösten. Pumpasoppan som serveras första kurskvällen har blivit lite av en tradition under åren. Eftersom många bett om receptet, så kommer den sist i inlägget. I kommande numret av Inspire Magazine kan du läsa vad jag gör av pumpa till julbordet.

​​​​​​​Det är mysigt att pynta, huset lyses upp av lyktor under de mörka kvällarna och brasorna sprakar i alla rum. Det är liksom OK att sjunka ner i läsfåtöljen eller på fällarna framför brasan och och dricka te gjort av gårdens örter. Eller, helt enkelt låta fingrarna dansa över tangentbordet och skriva rent kanaliseringar och orakel, färdigställa menyer till vinterns retreats och skapa djupgående upplevelser för deltagarna. 

Det är som om andevärlden också vaknat till lite extra när hösten kommit, orden och visdomarna flödar och mycket nya perspektiv och insikter kommer till liv. Jag längtar efter Andarnas Afton då jag får möjlighet att hedra mina förmödrar och sitta i ceremoni med andra som vill dela den upplevelsen med mig.

“Alla själar kommer vilse då och då, och det är viktigt att minnas att du alltid kan återvända till din Livets Stig, även om du varit vilse väldigt länge. Låt inte det förflutna eller gamla energier avgöra vem du är idag. Släpp, förlåt och hela dessa energier och låt dem förvandlas till något klarare, ljusare och mer kraftfullt än de är idag. Låt dem omformas till ny energi du kan använda. Låt den gamla vibrationen gå upp i den ursprungliga och låt din själ tona in på den Gudomliga vibrationen igen.”
Sid 34, Mother Pinetrees Visdom ®

Ibland är det enkelt att landa i sig själv, att känna att man kommit hem. Ibland krävs det lite mer, för att vi ska känna att vi vibrerar i samklang med vår egen kraft och ingen annans. Det viktigaste är att i alla lägen göra det som känns rätt i själen, det du mår bra av. Närmas på schemat står testgruppen som ska hjälpa till att förbättra Vibrations Coaching Programmet, så att ännu fler kan förverkliga sina drömmar med hjälp av sin naturliga harmoniska vibration. 
Ta hand om dig!


Pumpasoppa
Skala och tärna en pumpa (vi odlar våra pumpor själv)
Lägg bitarna i en stor kastrull och täck med vatten. 
Hacka i en-tre vitklöksklyftor, lite chili. Salta och peppra.
Koka tills bitarna är mjuka.
Häll i kokosmjölk (en burk) och mixa med stavmixer.
Koka upp och smaka av.
Servera med färsk timjan uppe på.

2021-10-28

​​​​​​​

Att följa ett kall

03.13 vaknade jag, natten till igår. Jag väcktes av ett kall och många skulle nog ha legat kvar i sängen och svarat på morgonen. 

Jag är inte fostrad så. Jag lyssnar. Jag tassar över stallbacken in i min verkstad. Tänder lamporna, rökelsen och börjar samla ihop det jag behöver. Hela tiden i tystnad. Lilla Runa lägger sig på sin plats och gruffar runt en stund, bara för att visa att hon minsann inte är delaktig i mattes nattliga påfund. 

Så när gryningen kommer är jag redan igång med att blöta och färga skinnet, för att hon ska få födas. För att hon säger att en människa väntar på henne. Och, fastän jag egentligen inte har tid att föda henne just nu, väljer jag att hedra det arvet så många före mig förvaltat att jag helt enkelt TAR mig tiden. 

I mitt sinne skriver jag vidare på artiklarna och krönikan till Inspire Magazine. Jag släpper de tankarna när det är dags för det ceremoniella i trumbyggandet. Jag släpper den linjära tiden och reser till platsen bortom tid och rum. Jag lyssnar, jag ser hur hon ska se ut. Jag låter sinnet sakta vakna, landa här och nu och översätter informationen jag fått till det jordiska. Jag ger mig hän processen att sjunga fram detaljerna. Jag skär remmarna. Jag samlar ihop örterna och stenarna. Jag ger anden en kropp. 

Trumman,  hon vill med sin vibration förmedla den transformerande kraften i oss. Hon vill möta sin ägares urvibration och utifrån den föreningen skapa en helande process. Hon vill stärka ägarens röst, alltså kommer hon att väcka din lust till att tona, sjunga och ge uttryck för vem du är och vad du förmedlar. Hon vill att du ska sjunga ut din visdom - stolt, modig och stark. Hon är handbyggd av mig, färgad med växter, knuten med magi och kraftsång. Hon bär därmed förmödrarnas visdom. Hon säger att hon är en förening av Livbärerskan och Trollbinderskan.

Hon har ett namn, men den får bara skaparen och ägaren veta. Hon söker sin ägare och är redo för flytt på måndag.

Värme & kärlek
Mira

2021-08-12

Traditioner 

Traditioner har alltid varit viktiga för mig. Jag införlivar de gamla, i det nya och i min familj har vi skapat egna. Det är ju inte alltid enkelt i den här moderna tiden att hålla på traditioner strikt.

Många julaftanr, midsommaraftnar och alla andra aftnar har jag firat ensam. För mig gör det inget, det är på sätt och vis en dag av många att värdesätta, men jag vet att det finns många som mår dåligt i sin ensamhet. 

Nu står vi inför dop. Lille Elliot är snart 10 månader och pga pandemin odöpt. Alltså kommer inte den stora-lilla killen i dopklänningen som mamman döptes i. Alltså har jag sytt en ny till honom. Det är kärlek i varje stygn, tillsammans med lite blod, svett och tårar. Men, det som inte syns är de magiska symbolerna jag broderat in i sömmar och fållar. Allt får att hans väg i livet ska bli lätt. 

Det här är en gammal tradition från mina förmödrar. Dessa visa kvinnor var listiga och de hade framförallt överlevnad som fokus. De anammade de kyrkliga traditionerna, men praktiserade sin tradition av trolldom och magi parallellt med det. De insåg att integration var det bästa för dem och deras barn. Samtidigt har de alltid starkt kämpat och lärt sina döttrar och söner att ingen kan tala om för oss hur vi ska leva våra liv. Vad vi ska tro på eller hur vi ska ge uttryck för det. 

Jag känner idag enorm tacksamhet för att jag skolats i mina förmödrars visdom, även om jag motsatte mig det i omgångar i tonåren. På ett sätt är det skönt att jag aldrig haft ett val och på ett annat plan dras ju tanken till hur mycket som är ödesmättat i våra liv. 

Jag minns ändå alltid vad min mormor sa "Ödet må ha sin vilja, men du har din.

På lördag har vi därför stängt för att döpa vår stora-lilla Elliot.


Värme & kärlek
Mira

2021-07-15

När flödet flödar, så flödar det fort...  


I fredags hade BANBRYTARE release och vi gjorde det igen - 13 listettor totalt. Jag blir lika fascinerad varje gång en svensk bok skriven av svenska kvinnor gör den här resan över hela världen. Känslan går inte att beskriva.

Nyheterna slutar inte där. Media House of Sovereignty som ger ut multiförfattarböckerna har köpt upp tidningen Inspire. En underbar andlig tidning där jag nu är krönikör. Jag har har en egen spalt. Det är faktiskt en barndomsdröm, att ha den där snygga bilden och sin alldeles egna plats i en tidning. Och, nu har jag den. 

Jag hade mitt föredrag på Symposium igår och där sa jag något som jag verkligen känner är rätt. Mina framgångar står i direkt relation till att jag dagligen praktiserar min visdom och lever som jag lär. Jag växer av att se hur enkelt det är att vara autentisk och inte försöka leva upp till andras förväntan. Det är något jag skriver om i Banbrytare också - hur vi väldigt ofta fattar våra beslut utifrån andras förväntan på oss istället för att använda oss av vår egen naturliga, harmoniska vibration som ledstjärna i livet och på så sätt gång på gång hamna rätt. 

Det är en fantastisk känsla att hela tiden känna att jag fattar mina beslut utifrån mig. Inte rädsla. Inte andras förväntan. Inifrån mig och ur min vibration. Mina kära elever och kunder har också noterat den stora förändring  i mina sessioner. Jag själv noterar den genom att få glädjas åt andras framgångar om och om igen. Jag fullkomligt älskar att se andra växa och fatta beslut som är i samklang med deras vibration och får dem att stå i sin kraft. s

Till helgen väntar trumbyggarkurs och jag ser framemot att stå barfota i gräset och plaska med färgbad och tälja slagpinnar. Jag ser också framemot att ta del av dessa kvinnors berättelser om livet, om hur de hamnade här i min Stallbacke för att bygga en trumma och vad det betyder för dem att göra det. 

Jag älskar energierna som är i omlopp just nu och jag kan med glädje meddela att vi låst upp några platser på våra retreats och att vi planerar premiären för Magpie Magic till hösten. 

Men fram till dess: 
* köp Banbrytare
* skicka en skärmdump via messenger eller maila den till oss på info@hilaria.se
* sök in i gruppen för Symposium 
Där kan du fylla på inspiration, hopp, kunskap och visdom. 

Och jag kommer att ha en gratis MASTERCLASS för de som köpt e-boken och tittat på mitt bidrag tll Symposium.
Jag hoppas vi ses på både Symposium och på Masterclass! Till Masterclass är antalet deltagare begränsat, så boka din plats så snabbt du kan genom att maila oss. Vi vill gärna att du bokar BARA om du verkligen tänker delta, så att någon annan inte missar sin plats för att det blir fullbokat. 

Nu börjar resan mot nästa bok - STORMBORN - en kraftfull bok om hur vi överlevt stormen och dansar i regnet. Boken ges ut på engelska och det finns plats i den för dig som har en story att berätta! 
​​​​​​​

Värme & kärlek
Mira

2021-07-06

Varför gör du det du gör? 


Det här är en fråga som ibland upprepas bland de jag träffar för första gången. Och jag förklarar lugnt, ibland med lite för mycket entusiasm, men om du är i linje med ditt kall och verkligen känner att dina steg på livets väg är i linje med Skapelsen, råder det ingen tvekan. Det finns ingen rädsla och det råder inget tvivel.

Att leva ett ceremoniellt liv och leva som jag lär är det bästa jag någonsin har gjort. Det finns inget utrymme för små, futtiga lögner och det finns ingen önskan att gå bakom ryggen på någon. Du har helt enkelt inte baktankar. Du är helt enkelt i linje med dig själv - alla dina själv - eftersom de har slagits samman till en.

Du pendlar inte mellan dina olika roller. De smälter alla samman till ett - ditt autentiska du. Du i din naturliga harmoniska vibration. Eftersom vi alla har pendlat (om vi inte längre gör det). Vi har försökt anpassa oss till de vi möter och situationen. Vi har inte varit samma person som på jobbet som vi är hemma, som en mamma eller en partner.

Genom att leva ett ceremoniellt liv blir du helt enkelt bekväm i ditt autentiska jag och berättar för världen:
Det här är jag! Allt jag och ingenting annat än jag. Hantera det!
Det finns ett lugn i beslut. Och det finns också mycket energi och kraft i det. Tänk på all energi du sparar genom att helt enkelt inte bränna den på att vara någon du inte är. Genom att ständigt justera din vibration så att du trivs eller är rätt för människorna i rummet eller den situation du befinner dig i, slösar du bort så mycket energi. Energi som du kan använda för att manifestera din dröm.

Så, det är därför jag gör vad jag gör.
Jag vill vara jag, alla mina jag och inget annat än mitt jag.
Jag vill träffa dig, alla dina du och inget annat än dig.
Jag vill se vibrationen oss när vi träffas.

Värme & kärlek
Mira

2021-06-18

Tankar kring den andliga branschen växer i mig


I processen att skriva multiförfattarböckerna från  Publishing House of Sovereignty har jag börjat se mig själv och det jag erbjuder ur ett annat perspektiv.

Jag har börjat se min bransch ur ett annat perspektiv och tar sakta in hur branschen ser ut. Jag förvånas över hur jag själv har jobbat och hur andra jobbar. Jag förvånas över mängden quick-fix som dominerar.

Snabba ryck och bra deals är vad som säljer, men är det så vi ska omhulda vår personliga och andliga resa på Livets Stig? I mig vaknade en gnagande känsla som fick följa med på promenad längs med älven i några dagar. Likaså fick den vända i myllan i odlingarna några gånger för att kunna forma sig till ord.

Genom att jaga snabba svar som stillar i stunden, dämpas oro för stunden, men du skapar ingen bestående förändring. Mest troligt är att du får gör om läxan i en mer komplicerad variant. Genom att ha fokus på det yttre, förändrar du inget i det inre. Bestående förändring börjar alltid i det inre, för att sedan slå ut i blom i det yttre.
Det är i det inre som din förmåga att läka finns. Det är i det inre som du förvaltar din kraft, dina relationer och din framgång. Det är i det inre du lägger grundstenarna för lycka, välgång och framgång (hur du än definierar den).

Hur ska någon transformation kunna ske om vi alltid harvar runt i det yttre och bara skrapar på ytan?

Jag vill inte bara överleva dagen. Jag vill uppleva dagen och jag vill att varje dag ska ge mig en känsla av att vara tillfreds med mig själv, mina beslut och mitt liv. Jag vill att varje andetag, varje steg och varje ögonblick ska vara värdefullt.

Jag gillar storytelling och jag gillar liknelser. För att du enklare ska få en bild av mina tankar vad gäller andlighet, så tänker jag berätta den genom att jämföra processen jag startar i dig med ett yrke vi alla respekterar.

Möt SNICKAREN. Ett yrke där vi värdesätter erfarenhet och goda referenser. Vi frågar aldrig snickaren om kursintyg eller utbildning. Vi tar hem den kunniga snickaren vars handlag är värdefullt – han ska ju fixa vårt hem!

Vi visar honom problemet. Vi berättar om problemet. Allt för att spara på hans dyrbara tid och ge honom den informationen han behöver ha för att hjälpa oss. Han synar, muttrar och mumlar. Säger vad han ser och vad han tror. Utifrån det han ser och hör börjar hans arbete ta form. Han ger oss en preliminär prognos och passar på att påminna om att han behöver ju faktiskt göra något för att få veta mer. Han behöver se vad som ligger under ytan för att kunna veta med säkerhet vad som behövs och hur lång tid det kommer att ta.

Vi litar på snickaren och ger oss tacksamma ut på en resa vi inte riktigt vet hur det ska sluta. Vi ger snickaren tid att göra sitt jobb och litar på att han gör sitt bästa. Det är bättre att det tar tid så att det blir riktigt gjort. Fuskbygge vill vi inte ha. Huset ska vara friskt och vackert och stå stadigt i flera år till.Känner du igen det?

Du är huset. Jag är snickaren.

Den enda skillnaden på snickaren och mig är att jag jobbar med dina energikroppar, din vibration och kallar hem din kraft så att du återigen kan känna dig hel och stå i din kraft i flera år till. Jag hjälper dig att se till att dina steg på Livets Stig blir stadiga och att du kan manifestera din vision och känna att du växer och omges av värdefulla ögonblick, dag ut och dag in.

Att förvalta mitt arv och göra gott bruk av mina gåvor.

Jag vill använda mina gåvor och den visdomen jag fått i arv i full tillit. Jag vill inte dela den i fack och agera utifrån andras önskan. Jag vill fritt kunna analysera dina energier och skräddarsy din session hos mig, så att den ger dig allt det du behöver. Jag vill göra det i full tillit till mina gåvor och min samlade visdom.

Jag har 25 års erfarenhet av branschen och jag ser att vi behöver stanna upp och våga gå på djupet istället för att skrapa på ytan och tro att den snabba lagningen håller. Vi behöver transformera de gamla energierna till nytt som gynnar oss på Livets Stig länge. Vi behöver hållbarhet i det energiarbetet vi gör.

Inga fler quick-fix.
Inga fler deals.
Inga fler re-does.

Det är dags att sluta leva i det yttre och det är dags att sluta leva i rädsla.

Varma kramar
​​​​​​​Mira


Säsongen 2021 har startat! 


Det glödjer oss att även under dessa "rådande omständigheter" att gården vaknar till liv igen. Odlingarna är igång och vi har utökat dem i år. Vi jobbar ständigt vidare mot att bli mer självförsörjande och för att stärka den cirkulära livsstilen i en linjär värld. Det riktigt kliar i fingrarna av att snart få sätta ut allt förkultiverat och sedan vänta tills skörden kommer. Det betyder också att vi redan nu har börjat skörda många av de örter som vi använder till våra smudgeblandningar och teer.

Fullmånesceremonierna är igång och i år är det viktigare än någonsin att du föranmäler din ankomst. Även om alltid är utomhus, så vill vi kunna möta de restriktioner som finns att ta hänsyn till. Vi vill ju vara in business - inte out of business.

Den här veckan lägger vi ut samtliga våra evenemang på Facebook. I kalendariet är samtliga evenemang länkade till facebook. Skulle du inte ha facebook, är du alltid välkommen att maila oss på info@hilaria.se så skickar vi informationen till dig i mail istället. Under veckan kommer också två nya flikar på hemsidan, för att du lättare ska kunna hitta det du söker kring retreats och där vi medverkat i media. 

Ännu en nyhet är våra COAHINGAR som har fått sig en ansiktslyftning. Namnet Andlig Coaching byts ut, då jag insett att coachingen är så mycket mer. Den jobbar på din vibration, din energi och framför allt så får du med dig en konkreta övningar som gör att du verkligen förankrar din gamla och nya visdom i varandet. Det är en omstart av dig, för dig.

Just nu kan du delta i en intensiv, 3-dagars gruppcoaching, online till ett bra pris. Den kickstartar din vår och ger dig möjlighet att väcka liv i ditt slumrande driv. Ännu en nyhet är att vi är numera inte bara jag, Mira. Jag har anställt min dotter som ska ha ansvaret för sociala medier, webshopen och den fysiska butiken i Utsund. Vi har för närvarande öppet tisdagar 16-18 och lördagar 12-14, men vi fortsätter att hålla öppet för dig, om du bokar en tid då du kan komma. Skicka mail eller sms (gärna dagen före), så bekräftar vi att vi är på plats. 

Vill du läsa mer om fullmånen, så klickar du iväg dig till Sothäxans Vardag & Visdom! 

Varma kramar
Mira & Team Hilaria

Varmt välkommen till Hilaria’s blogg!
 

Som ni kanske vet har jag i flera år skrivit en blogg på Tarotguiderna Sothäxans Vardag & Visdom. Det kommer jag att fortsätta med! Där kan ni följa mina fullmånesorakel och ta del av magiska tips & trix samt tankar.

Den här bloggen kommer att beskriva mitt arbete och min vision kring Hilaria och Utsunds Kurscenter. Här kan du följa min verksamhet och det vi skapar på Hilaria.
Vår första och kanske viktigaste nyhet är att min dotter Celina numera är anställd här och du som elev, klient eller kund i gårdsbutiken kommer att möta hennes härliga energi och bli väl omhändertagen.

Vi är därmed ett familjeföretag i tillväxt och vi har flera spännande projekt på gång. Vi har premiär för säsong 2021 den 1 april (Skärtorsdag) och då bjuder vi in till en magisk trumresa vid vår eldplats i Stallbacken. Den här trumresan är kostnadsfri och det enda vi kräver av dig är kläder efter väder, en liten fikakorg till dig själv och att du följer de rekommendationer vi har för vår verksamhet.

Ännu en stor, nästan övermäktig nyhet är multiförfattarböcker jag kommer att medverka i under våren. En del är på svenska, en del på engelska. Jag har som plan att ge ut den tredje boken om Mother Pinetrees Visdom under våren/sommaren 2022.

Tack för att du följer oss! 

Mira & Team Hilaria